Lees verder
Het Bio-based Industries Consortium (BIC) heeft samen met het Europees Comité van de Regio's (CvdR) een nieuw samenwerkingsplatform ontwikkeld om de biogebaseerde industrieën en Europese regio's met elkaar te verbinden.
Redactie / Brussel

“Het BIC-platform kan het groene herstel in de landelijke en regionale gebieden van Europa versnellen door regio’s te ondersteunen bij het realiseren van hun slimme specialisatiestrategieën”, zei Dirk Carrez, BIC Executive Director, bij de lancering van het platform. “Het platform stelt de biogebaseerde industrie en regio’s in staat contact te leggen op basis van gemeenschappelijke behoeften, zoals het doel van een bedrijfstak om een ​​biogebaseerde grondstof te valoriseren en de beschikbaarheid ervan in een specifieke regio. Door industriële en regionale biobased investeringsprioriteiten beter op elkaar af te stemmen, wil het platform nieuwe biobased investeringen stimuleren en nieuwe, lokale waardeketens creëren.”

Apostolos Tzitzikostas, voorzitter van het CvdR, juichte het initiatief toe en benadrukte: “Het nieuwe platform van BIC is een essentieel instrument om regio’s met nieuwe industriële partners te verbinden: een duurzame bio-economie is het groene kloppende hart van de circulaire economie, een belangrijke bouwsteen van de Europese Green Deal en de activiteiten moeten stevig verankerd worden op regionaal en lokaal niveau om innovatie te stimuleren en het gebruik van biomassa te optimaliseren. Een duurzame en circulaire bio-economie draagt ​​bij aan het aanpakken van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering en aantasting van land en ecosysteem. We blijven ons inzetten om de succesvolle implementatie ervan te ondersteunen, ook voor de gezondheid van onze gemeenschappen.”

Door het partnerschap met het CvdR en andere regionale organisaties nemen momenteel ongeveer vijftig Europese regio’s deel aan het platform, wat een brede geografische diversiteit van regio’s uit Noord, Zuid, West en Oost-Europa vertegenwoordigt. Het platform blijft openstaan ​​voor extra regio’s om in de toekomst mee te doen.

Lees meer over het platform, inclusief commentaar van vertegenwoordigers van vijf Europese regio’s in ons nieuwe artikel ‘Regio’s en groene groei.’

Beeld: Noord-Oost Roemenië (Cosmin Save/Shutterstock)