Lees verder
BASF heeft Avantium laten weten uit de joint venture Synvina te willen stappen, met ingang van 15 januari 2019. Avantium blijft het oneens met de interpretatie door BASF van de joint venture-overeenkomst. De partijen bespreken de algemene voorwaarden van de uitstap.
Redactie / Amsterdam

Synvina is in 2016 opgericht om de door Avantium ontwikkelde YXY-technologie te commercialiseren. De YXY-technologie zet plantaardige suikers katalytisch om in FDCA en kunststoffen, zoals het nieuwe polymeer polyethyleenfuranoaat (PEF). De bedoeling was om in Antwerpen de eerste fabriek op commerciële schaal te bouwen voor FDCA, de belangrijkste bouwsteen voor PEF.

BASF stelt dat de naleving van de investeringscriteria voor deze installatie moet worden beoordeeld in het vierde kwartaal van 2018, zoals oorspronkelijk voorzien in de joint venture-overeenkomst. In januari 2018 werd echter een verlenging met 2-3 jaar van de PEF-pilotfase aangekondigd. Volgens Avantium is het niet meer dan logisch om het eindoordeel ook uit te stellen.

Volledig overtuigd

Tom van Aken, Chief Executive Officer van Avantium, zegt dat hij ernaar uitkijkt om vrij te zijn om voort te bouwen op de werkzaamheden binnen Synvina en om verdere opties na te streven om het volledige potentieel van PEF te bereiken. ‘We blijven volledig overtuigd van onze YXY-technologie en de unieke eigenschappen van PEF, wat wordt bevestigd door de grote marktinteresse en bestaande Synvina-partnerschappen.’

Bij een exit van BASF verwerft Avantium het aandelenbelang van BASF in de joint venture en Synvina zal zijn activiteiten voortzetten als een volledig door Avantium beheerd bedrijf. Bovendien zullen de YXY-technologie, knowhow en mensen terugkeren naar Avantium. Hierdoor kan Avantium alternatieve routes volgen voor het commercialiseren van de technologie.