Lees verder
Het sluiten van kolencentrales staat weer op de politieke agenda, door uitspraken van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in de Tweede Kamer. Hij zei niet uit te sluiten dat één of twee oude kolencentrales zullen worden gesloten om te voldoen aan de CO2-doelstelling voor 2020. De Amercentrale gaat echter niet op korte termijn sluiten. 'Ook na 2025 zullen we met duurzame biomassa elektriciteit en warmte opwekken', stelt Chris Scheerder, manager van de Amercentrale van RWE in Geertruidenberg.
Redactie / Den Haag

Die uitspraak deed Scheerder bij de presentatie begin deze week van het project ‘Toekomstperspectieven Amergebied’. Daarin verkennen RWE, de gemeente Geertruidenberg, Regio West-Brabant, provincie Noord-Brabant en Innogy samen met omwonenden, ondernemers en experts de mogelijkheden en perspectieven voor dit gebied. Het gaat daarbij zowel om energievoorziening, als om economie, recreatie en natuur op de korte, middellange en lange termijn.

De verkenning laat meerdere denkrichtingen zien, die kunnen helpen bij toekomstige besluitvorming. ‘Het is een mooi voorbeeld van het samenwerken zoals de nieuwe Omgevingswet dat beoogt,’ zegt Erik van Merrienboer, gedeputeerde Ruimte bij de provincie Noord-Brabant. ‘Niet alleen bekeken vanuit de centrale, maar vanuit de betekenis en de functies die deze plek heeft – en eigenlijk altijd heeft gehad – voor de hele omgeving.’

Sluiting ongewenst

Minister Wiebes liet zich tijdens het debat in de Tweede Kamer niet uit over de vraag welke kolencentrales hij mogelijk wil sluiten. De Amercentrale wordt momenteel omgebouwd, zodat deze in 2019 voor 80% op biomassa draait. Sluiting van de Amercentrale is bovendien ongewenst, stelde de nieuwe D66-fractievoorzitter Rob Jetten in de Kamer, omdat die met zijn restwarmte ook zo’n 40.000 Brabantse huishoudens verwarmt.