Log in
De EU gaat meer dan voorheen inzetten op innovatie. Nieuw is ook dat in het ontwikkelingsbeleid uitgegaan wordt van regio’s die sterk zijn in ‘slimme specialisaties’. Voor bedrijven die zich bezig houden met biobased ontwikkelingen, liggen er daardoor kansen. Europarlementariër Lambert van Nistelrooij geeft een toelichting.
Aribert Guiking

Afgelopen juli bereikte het Europees Parlement een akkoord over een nieuwe opzet over de besteding en verdeling van allerlei EU-fondsen. Zo werd overeenstemming bereikt over de invulling van het Europese regionale beleid voor de komende zeven jaar, de geijkte periode waarover de uitgaven worden gespreid. Het grootste gedeelte, bijna 451 miljard, gaat naar duurzame groei. Dit betreft geld voor onderzoek en innovatie, het mkb, maar ook energie en ICT. Een deel van dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De rest is beschikbaar voor de Europese regio’s. Vroeger ging veel geld naar ‘arme gebieden’ die grotendeels zelf konden beslissen wat zij met het ontvangen geld deden. Daardoor werd er veel geld gestoken in ‘beton en asfalt’. Het Europees Parlement heeft ingezet op het doelgericht(er) investeren van de fondsen. Daarbij moeten de sterke gebieden de minder ontwikkelde regio’s ‘meenemen’ in hun ontwikkeling.  

Smart specialisations

‘Vroeger ging het geld vaak naar beton en asfalt. Daardoor heb je…