Lees verder
Wageningen UR en IPSS Engineering willen in het voorjaar van 2015 een R&D-unit opleveren voor een bioraffinageproces, waarbij suikers uit reststromen gekristalliseerd kunnen worden. Deze kunnen vervolgens als commercieel product in de biobased economy verwaard worden.
Edwin van Gastel

Afgelopen voorjaar maakte Wageningen UR bekend dat het een nieuw proces had ontwikkeld voor de kristallisatie van verschillende suikers. Uniek aan het proces is de toepasbaarheid op allerlei grondstof- en reststromen. Voorbeelden zijn onder andere suikerbieten met sucrose en zuivelgrondstoffen met lactose. Voor deze stromen kan in minder stappen meer product gewonnen worden. In het proces wordt een anti-oplosmiddel aan de waterige massa van de suikerstroom toegevoegd waardoor de suikers minder oplosbaar worden. Vervolgens wordt het watervolume verkleind door het water weg te vangen. Het resultaat? De suikers worden onoplosbaar en kristalliseren.

Steun van BIC-ON

‘Binnen Wageningen UR werken wij, samen met de industrie, al geruime tijd aan verschillende bioraffinagetechnologieën om componenten uit verschillende soorten biomassa te kunnen scheiden’, vertelt Gülden Yilmaz. Binnen Wageningen UR Food & Biobased Research is zij verantwoordelijk voor het bioraffinageprogramma en betrokken als innovatiemanager bij Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON). ‘Met behulp van bioraffinage kunnen we overschakelen van een fossiele economie op een biobased economy en suikerkristallisatietechnologie is daarvan een mooi voorbeeld. Voor deze specifieke technologie is het proof of concept geleverd en hebben wij met IPSS Engineering een toegewijde onderneming gevonden om het concept om te zetten in een R&D-installatie. Samen met hen, met behulp van BIC-ON-subsidie, is het plan en de haalbaarheid voor de realisatie van een R&D-unit uitgewerkt. Met deze testinstallatie is het mogelijk suikers uit meerdere agrofoodreststromen te kristalliseren.’

Voorjaar 2015 in gebruik

‘De benodigde apparatuur voor de R&D-installatie is niet standaard verkrijgbaar op de markt en zal door ons custom-made geëngineerd worden’, vult Gerrit Gerritsen van IPPS Engineering aan. ‘Wij bevinden ons nu in de fase waarbij de test-unit (zie afbeelding) tot in detail ontworpen wordt. Begin 2015 willen wij starten met de constructie van de R&D-installatie wat ongeveer drie maanden in beslag zal nemen. Wij verwachten de installatie in het voorjaar van 2015 in gebruik te nemen in de speciaal ingerichte Technohal Plus Ultra, gelegen op de Wageningen UR Campus.’

Opschaling

Volgens Yilmaz en Gerritsen zal vervolgens ook een periode van testen volgen om de toepasbaarheid met meerdere grondstoffen aan te kunnen tonen. Yilmaz: ‘Gedurende vijf jaar willen we suikers uit tal van agrofoodreststromen kristalliseren, om te beginnen met suikerbieten. Met dit type biomassa zijn wij al vergevorderd en de testen zullen, als de R&D-unit eenmaal operationeel is, in een half jaar afgerond zijn.’

‘De belangstelling voor dit verwerkingsproces is nu al ongekend groot’, vervolgt Gerritssen. ‘Voor het suikerbietenprocedé zijn er zelfs al launching customers die interesse hebben getoond in een productie-installatie. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgevers is upscalen of downsizen van de productie-installatie mogelijk. Bijkomend voordeel hierbij is dat de productie-installatie, buiten het suikerbietenseizoen om, ingezet kan worden voor andere grondstoffen, zoals bermgras.’