Lees verder
Via het project Bio Base NWE kunnen mkb-bedrijven in aanmerking komen voor ‘ontwikkelvouchers’. Hiermee kunnen zij in een speciaal ingerichte pilotplant in Gent proeven laten doen om hun ideeën te laten testen of processen te laten onderzoeken. Bedoeling is om zo te komen tot vermarktbare producten.
Aribert Guiking

Veel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf hebben vaak een product of een productieproces ontwikkeld en willen dat verder ontwikkelen, maar hebben niet de faciliteiten daarvoor. Deze bedrijven kunnen nu mogelijkerwijs aanpikken op het project Bio Base NWE.

Dit is een door de Europese Commissie gelanceerd project om de groei van de biogebaseerde economie in Noordwest-Europa (NWE) te stimuleren. Het project is bedoeld om vooral kleine en middelgrote ondernemingen te helpen op het gebied van innovatie en bedrijfsontwikkeling voor biogebaseerde technologieën (zie kader 1).

Testen in pilot plant

Concreet betekent het dat bedrijven een innovatievoucher kunnen ontvangen om biobased technologieën te testen in de zogeheten Bio Base Pilot Plant in Gent (zie foto). Dat is een omgebouwde brandweerkazerne die volledig is uitgerust met state-of-the-art apparatuur om op pilot- en demoschaal allerlei tests te kunnen doen. ‘Vaak hebben mkb-ers op labschaal al proeven uitgevoerd en willen zij dat opschalen, maar daar hebben zij veelal de middelen niet voor. Dat kan in de pilot plant in Gent’, vertelt Hugo Dekkers van de regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant. Deze organisatie is actief in Brabant, maar is binnen het project Bio Base NWE de uitvoerende organisatie die er voor moet zorgen dat Nederlandse bedrijven (ook in andere regio’s) in contact komen met de pilot plant in Gent.

Van idee naar product

Maar het is meer dan dat. Dekkers: ‘Wij gaan het project promoten en actief op zoek naar bedrijven die willen deelnemen. Het betekent dat wij begeleiden, concretiseren en kijken naar vervolgstappen zoals vermarkting. Wij willen mensen en bedrijven met elkaar in contact brengen en bedrijven aan elkaar koppelen. En dan met name mkb-ers. Veel van deze bedrijven hebben ideeën en soms zijn mensen jaren met iets bezig, maar komen zij niet verder. Zij moeten geholpen worden om de zaken concreter te maken. Zo zijn er vaak op labschaal al proeven uitgevoerd en wil men opschalen, maar ontbreken middelen als geld en apparatuur. Daarvoor is de pilot plant in Gent uitermate geschikt. Daar kunnen labtesten uitgevoerd worden en zijn er middelen om opschaling te onderzoeken.’

50 vouchers

Dekkers benadrukt dat REWIN als intermediair optreedt en niet degene is die de subsidie toekent. Dat wordt in een speciale commissie overlegd waarin (uiteraard) ook Bio Base Europe Pilot Plant in Gent is betrokken. Er zijn 50 vouchers van 10.000 euro te vergeven en dat is voor alle vijf Europese regio’s samen. In mei is gestart met het project en tot nu toe (medio oktober) zijn er acht vouchers verstrekt, waarvan twee voor Nederlandse bedrijven. Dat zijn Pectcof en Millvision (zie kaders op de rechterpagina).

Kader

Wat is Biobase NWE?

BioBase NWE is een driejarig project om de groei van de biogebaseerde economie in Noordwest- Europa te stimuleren. Het richt zich op een vijftal regionale clusters waarbij West-Brabant/ Zeeland en Vlaanderen er twee van zijn. Daarnaast is er een regio in Nordrhein Westfalen, een regio in Engeland en een in Ierland. Bedrijven uit deze regio’s kunnen gebruik maken van het project waarbij innovatievouchers worden verstrekt van maximaal 10.000 euro. Het gaat hierbij nadrukkelijk om kleine en middelgrote bedrijven (mkb) die op deze manier worden geholpen op het gebied van innovatie en bedrijfsontwikkeling voor biogebaseerde technologieën. Bio Base NWE kan ook voorzien in opleiding en training van gekwalificeerde werknemers voor biogebaseerde industrieën. Voor Brabant en Vlaanderen is dat het Bio Base Europe Training Center in Terneuzen.

Zij kregen een innovatievoucher

Pectcof

Pectcof haalt pectine uit koffiepulp. De pulp wordt aangevoerd uit Costa Rica en Colombia waar het wordt gedumpt als (vrijwel) onbruikbaar afval. In Nederland wordt in meerdere stappen de pectine eruit gehaald. Tot nu toe is de opbrengst ‘enkele tientallen grammen’, vertelt Rudi Dieleman, bij Pectcof verantwoordelijk voor marketing en sales. Hij gaat de voucher bij Bio Base Europe Pilot Plant in Gent gebruiken om te kijken hoe de processen geoptimaliseerd kunnen worden. ‘Wij willen daar onderzoeken hoe we het kunnen opschalen tot 1 of 2 kilo. Als wij daarin slagen, kunnen wij de volgende grote stap nemen. Het potentieel is groot: er is heel veel afval en vrijwel alles wordt gedumpt. Pectine wordt in bijna alle voedsel gebruikt om te binden. Nu worden daarvoor vooral appel- en citrusschillen gebruikt, maar doordat mensen steeds meer vers fruit eten, wordt de aanvoer van schillen minder. Daarnaast gaan veel schillen naar de veevoederindustrie. De vraag groeit en er is schaarste in de markt.’

Millvision

Een van de specialisaties van Millvision is procesoptimalisatie voor de papierindustrie. Het bedrijf uit Raamsdonk is bezig met een nieuwe pulpingtechnologie om uit agrarische restmaterialen lignocellulosevezels te halen. Daarbij wordt het bindmiddel lignine losgeweekt waardoor er vezels vrijkomen die kunnen worden ingezet om hoge kwaliteit papierpulp te produceren. Op labschaal is gebleken dat dit met de nieuwe technologie kan, maar hoe werkt dat in de praktijk? ‘Wij hebben het idee en zij kunnen het toetsen’, vertelt directeur-eigenaar Leon Joore. Met ‘zij’ bedoelt hij de Bio Base Europe Pilot Plant in Gent. ‘Het gaat om het optimaliseren van het proces. Wij willen niet alleen de vezels zo ongeschonden mogelijk eruit halen, maar willen ook een zo hoog mogelijk rendement.