Lees verder
Het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM) heeft er een onderzoeksgroep bij: Sustainability of Biobased Materials in a Circular Economy. 'Dat is uniek', benadrukt Associate Professor Yvonne van der Meer, die de nieuwe groep leidt. 'Ik ken geen enkele duurzaamheids-onderzoeksgroep die zo geïntegreerd zit binnen een instituut waar chemische, technologische en biologische onderzoekers werken.'
Pierre Gielen

De onderzoeksgroep kon worden opgericht dankzij een donatie van het olie- en chemiebedrijf Saudi Aramco aan het Universiteitsfonds Limburg. Dat bedrijf ondersteunt de AMIBM onderzoeksgroep, maar gaat zich inhoudelijk niet met de activiteiten van AMIBM bezighouden Het bedrijf wil in landen waar het actief is een link leggen met de omgeving en richt zich daarbij op thema’s die maatschappelijk relevant zijn, zoals duurzaamheid. In Nederland zit Aramco in Den Haag, maar ook in Maastricht en Geleen, waar het sinds kort 100% eigenaar is van Arlanxeo, een wereldwijde producent van synthetische rubber.

Passie

Van der Meer is zelf gepromoveerd op katalyse voor het verwijderen van zwavel uit dieselfracties om emissies van zwaveldioxide te verminderen. Zij is reeds langere tijd bij AMIBM betrokken als programmaleider Biobased Materials en medeoprichter van AMIBM. In die functie heeft ze zich altijd ingezet om duurzaamheid onderdeel te maken van het onderzoeksprogramma van het instituut. De vervanging van fossiele door biobased grondstoffen betekent immers niet automatisch dat de producten dan ook duurzamer zijn, terwijl dat vaak wel de intentie is, ‘Er waren geen onderzoekers die daar echt passie voor hadden. Daarom heb ik ervoor gekozen, dat zelf op te pakken en onderzoek en onderwijs als hoofdactiviteit te gaan doen. Zo heb ik onderwijsmodules opgezet op bachelor- en masterniveau om studenten kennis te laten maken met de duurzaamheid van biobased materials, waarbij het bijvoorbeeld gaat om het kwantificeren van de milieu-impact van een product met Life Cycle Assessment (LCA) of het verbeteren van de huidige LCA modellen voor biobased en circulaire materialen. Het onderzoek beperkt zich niet tot milieu-impact, maar bestudeert ook economische en sociale aspecten, aangezien dit belangrijke pijlers van duurzame ontwikkeling zijn, ook wel aangeduid als People, Planet, Profit.

Direct toegang

Met de donatie van Aramco krijgt zij de erkenning en een opstartfinanciering om haar onderzoeksgroep op te bouwen en een medewerker (PhD) aan te trekken. ‘Een voordeel van deze positie binnen AMIBM, is dat wij als onderzoekers direct betrokken zijn bij case studies waaruit data worden gemodelleerd. Ook kunnen de andere onderzoeksgroepen gebruik maken van de expertise van mijn groep, om processen te laten doorrekenen op duurzaamheidsimpact.’

Dat kan bijvoorbeeld van pas komen in situaties waarin er meerdere routes zijn om een building block te maken. Van der Meer: ‘Misschien heb je wel drie opties en kies je als chemicus wat jou het beste lijkt vanuit je intuïtie, de eenvoud van het proces of de grondstofkosten. Bij zo’n keuze is het zeker interessant om ook informatie te hebben over wat objectief gezien de meest duurzame optie is. In de missie van AMIBM staat niet voor niets dat we de omslag naar een biobased, maar ook duurzame toekomst willen versnellen. Dat heeft mij getriggerd om dit werk te gaan doen.’