Lees verder
Horizon Europe (HEU) is deze week (22 juni) officieel van start gegaan. Dit omvangrijke onderzoeks- en innovatieprogramma (€ 95,5 miljard) van de Europese Commissie moet de EU groener én concurrerender maken in de periode tot 2027. Hoe kunnen stakeholders in de circulaire bioeconomie daar gebruik van maken? En wat is er nodig voor een succesvolle aanvraag? Een online bijeenkomst van het 3BI netwerk ging daar dieper op in.
Pierre Gielen

Overkoepelende doelen van HEU als de klimaatverandering aanpakken, de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling realiseren en het concurrentievermogen en de groei van de EU stimuleren zijn te algemeen om een goede aanvraag te kunnen samenstellen, benadrukte Christophe Luguel van IAR tijdens het webinar. Het is belangrijk om vooraf actuele Europese documenten nauwkeurig te analyseren, waaronder de EU Green Deal, de Farm-to-Fork Strategy, de Bioeconomie Strategy en het Circular Economy Action Plan. “Het maakt duidelijk hoe je je voorstel moet framen, wat voor de Europese Commissie de drivers zijn om aan dit onderwerp te werken en aan welke impacts/doelen je hiermee bijdraagt.”

CIRCBIO

Op wettelijk niveau is Horizon Europe is gebaseerd op 4 pilaren/clusters die leiden tot interventiegebieden. Op programmaniveau is er een strategisch plan vastgesteld waarin de beleidsprioriteiten, strategische oriëntaties voor onderzoek en innovatie en verwachte impacts worden gedefinieerd. Dat resulteert in jaarlijkse werkprogramma’s waarin deze impacts worden vertaald in ‘bestemmingen’ (destinations), met daarbinnen (deel)onderwerpen en verwachte uitkomsten in bepaalde toepassingsgebieden.

Voor spelers in de industriële bioeconomie is in vooral pilaar 2 van belang en daarbinnen Cluster 6: Circular Economy and Bioeconomy Sectors, kortweg CIRCBIO, waarvoor in totaal €9 miljard beschikbaar is. Het omvat de interessegebieden Voedsel, Bioeconomie, Natuurlijke hulpbronnen, Landbouw en Milieu.

Tijdens het webinar werden 3 van de in totaal 9 CIRCBIO onderwerpen voor 2021 belicht:

  • Marcel van Berkel (Circular Biobased Delta) besprak subtopic 01-03: Innovative solutions to over-packaging and single-use plastics, and related microplastic pollution. Dit gaat over het stimuleren van plastics gebaseerd op biobased of circulaire feedstocks, maar ook over het terugdringen van microplastics in het milieu. Dit is niet alleen een kwestie van technologische, maar ook van sociale innovatie.
  • Tatjana Schwabe (CLIB) besprak topic 1-4: Increasing the circularity in textiles, plastics and/or electronics value chains. Dit gaat over het meer circulair maken van textiel, plastics, elektronica en bouwmaterialen. Die hebben een grote impact op het klimaat en zijn vooralsnog weinig circulair. Informatie en communicatie met eindgebruikers is hier van groot belang.
  • Christophe Luguel (IAR) besprak topic 1-5: Novel, non-plant biomass feedstocks for industrial applications. Hoofddoel hierbij is het ontwikkelen van novel, niet-plantaardige feedstocks voor industriële applicaties (food en feed, biobased materialen en chemicaliën) door middel van geavanceerde biotechnologie, denk aan micro-organismen, algen, insecten of schimmels. Een multi-actor benadering met grote consortia (20-30 partners) uit de waardeketen is noodzakelijk.

Tijdens het 3BI event was er volop gelegenheid voor matchmaking en om de eerste stappen te zetten in de vorming van dergelijke consortia.

Een volledig overzicht van de huidige funding & tender-opportunities in het CIRCBIO cluster is te vinden op de website van de Europese Commissie. Voor vragen over Horizon Europe en de samenwerking hieromtrent: neem contact op met je eigen 3BI netwerk partner:

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Circular Biobased Delta.

Beeld bovenaan: Mopic/Shutterstock

3BI (Brokering Bio-Based Innovation) is een samenwerkingsverband van vijf Europese clusters in de bioeconomie: Circular Biobased Delta in Nederland, Bioeconomy Cluster en CLIB in Duitsland, IAR in Frankrijk en BioVale in het Verenigd Koninkrijk.