Lees verder
Dit kenniskatern gaat over biobased (ver)bouwen. Op zich interessant als je je realiseert dat we al duizenden jaren biobased gebouwd hebben. De laatste zeven jaar is er veel onderzoek verricht naar gangbare en nieuwe biobased materialen. Biobased bouwmaterialen bleken enkele jaren geleden nog altijd niet van dezelfde kwaliteit als bestaande materialen. Vaak zijn ze ook niet biobased zoals we dat bedoeld hebben (local4local), maar in de meeste gevallen zijn ze wel duurder en de leveringsbetrouwbaarheid is aanzienlijk lager.
Esther Stapper

Daarom zet ik me vanuit SDA (Stapper Duurzaam Advies) in om versneld meer biobased bouwmaterialen gedemonstreerd te krijgen via showcases. Daarbij probeer ik een optimale match te vinden tussen materiaaleigenschappen in termen van functionaliteit en het ecodesign (beperking van de milieu-impact vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase). Hierdoor komen de unique selling points – de usp’s – naar voren die traditionele materialen niet hebben en wat vaak de meerprijs verantwoordt. Echter, we zijn gevangen in CE-markeringen, bouwbesluiten en specificaties die cocreatie in de weg staan. Daarom zijn vketenprojecten zo belangrijk. Via deze samenwerkingsprojecten kunnen biobased materialen al vroegtijdig een plek in het bestek krijgen en niet alleen als gunningscriterium. Zo kun je inkoopadvies als tool inzetten bij aanbestedingen om bij beperkte verkrijgbaarheid op biobased te sturen.

Biobased (ver)bouwen lijkt technisch haalbaar en door gebruik te maken van nieuwe materialen kan het wooncomfort en de beleving onder consumenten worden verbeterd. Onderzoeks- en onderwijsinstellingen hebben hier in belangrijke rol: ze fungeren als proeftuin voor nieuwe materialen en ze leiden mensen op die biobased bouwen verder kunnen helpen. Let wel, biobased bouwen is geen doel op zich, maar een middel om de bouwsector te verduurzamen!