Lees verder
Begin februari 2015 gaat een van de eerste Nederlandse hbo-MOOC’s van start. Deze is gericht op de biobased economy. Het Centre of Expertise BBE (Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences) is de maker van de online cursus. ‘We willen zowel studenten als professionals, lees het bedrijfsleven, interesseren voor dit thema.’
Lucien Joppen

Maurice van Londen, projectleider van de MOOC (zie kader), ziet het initiatief als een logische stap, gezien de missie van het Centre of Expertise. ‘We willen een verbindende schakel zijn tussen onderwijs/onderzoek en het bedrijfsleven. Met een MOOC kunnen we deze opdracht nationaal en internationaal uitvoeren. In eerste instantie richten we ons op eerstejaars hbo-studenten en bedrijven in de regio Zuid-West-Nederland, maar we sluiten andere regio’s en landen zeker niet uit. Vooral Brazilië is een interessante markt, zeker omdat er al samenwerkingsverbanden zijn tussen Nederlandse en Braziliaanse partijen op gebied van de bbe.’

Geen beta-achtergrond vereist

De MOOC, met de naam Biobased ecomony Introduction, is volgens Van Londen een introductiecursus die zo is opgezet dat iemand met een hbo-niveau deze kan volgen. ‘Een beta-achtergrond is niet vereist’, aldus de projectleider. ‘Wel een goede beheersing van de Engelse taal, de MOOC wordt immers in deze taal gegeven.’ De cursus duurt 8 weken en is opgezet rondom een achttal thema’s, waaronder een algemene introductie. Deze onderwerpen zijn: energie, bioraffinage, biopolymeren, nutriënten, ingrediënten, aquatische biomassa en verduurzaming/economie. ‘Het programma is opgezet door docenten van Hogeschool Zeeland en Avans, waarbij vanzelfsprekend is aangehaakt bij de competentiegebieden binnen onze opleidingen Chemie en Chemische Technologie en de speerpunten van onze lectoraten op dit terrein.’

Biobased stad bouwen

De bovenstaande thema’s worden elke week op een soortgelijke manier behandeld. Elk thema wordt ingeleid door een instructievideo, waarin de theorie wordt behandeld, en twee praktijkfilms waarin bedrijven uit de Biobased Delta-regio aan het woord komen. Inmiddels lopen de gesprekken met deze ondernemingen, aldus Van Londen. Ook gastsprekers staan op de agenda.

Vervolgens krijgen de MOOC-deelnemers een multiplechoicetest en een individuele opdracht. ‘De deelnemers krijgen ook groepsopdrachten die gericht zijn op het bouwen van een biobased stad. ‘Daarbij wordt uitgegaan van toepassingen/afzetmarkten en de grondstoffen en processen die hiervoor kunnen worden ingezet.’

Laagdrempelig

Op de vraag hoeveel MOOC-deelnemers van Londen verwacht, antwoordt hij: ‘In eerste instantie zal het aantal inschrijvingen groot zijn. De ervaring van andere MOOC’s leert dat dit aantal gedurende de cursus sterk terugloopt. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de cursus gratis en laagdrempelig is. Wat wel in ons voordeel spreekt, is dat studenten studiepunten (2) kunnen krijgen voor de zogenaamde vrije studieruimte.’

Werknemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen vanzelfsprekend geen studiepunten. Zij krijgen daarvoor in de plaats inzicht in een ‘belangrijke groeimarkt’, aldus Van Londen. ‘Het is en blijft een eerste kennismaking, een voorzichtige stap in de biobased economy. Daar blijft het niet bij. We gaan volgend jaar MOOC’s ontwikkelen, waarin enkele van de bovengenoemde thema’s worden uitgediept. Onder andere uit de feedback van de introductie MOOC zullen we deze onderwerpen gaan bepalen.’

Inschrijven kan via de website van het CoE BBE.