Log in
Het Biobased Industries Public Private Partnership (PPP), zeg maar de opvolger van Bridge2020, gaat in 2014 van start, verwacht Dirk Carrez. Hij is directeur van de industriële tak van de PPP, het Biobased Industries Consortium (BIC), dat met het Joint Technology Initiative (JTI) voor Europese verankering van de biogebaseerde economie moet zorgen. Er moet een brug worden geslagen tussen onderzoek en productie en commercie. ‘De Strategische Innovatie Agenda van BIC definieerde hiervoor vijf waardeketens, die in 2020 allemaal minstens een ‘flagship’ productiebedrijf moeten hebben.’
Yves de Groote

‘Mogelijk in december, anders in februari volgend jaar stemmen de Europese lidstaten over het Joint Technology Initiative (JTI) Biobased Industries PPP binnen het Horizon 2020-kader’, weet Carrez. Dit bundelt meer dan 50 kleine tot grote internationale bedrijven uit verschillende sectoren, zoals landbouw, chemie, biotechnologie, agrarische en voedingsmiddelenindustrie, papier en energie. ‘Dit is zeker geen formaliteit. Pas na de goedkeuring door de lidstaten kunnen we daadwerkelijk van start gaan met het uitschrijven van de eerste calls voor innovatieprojecten. We verwachten niet dat we rood licht krijgen, maar lidstaten moeten wennen aan partnerships tussen de industrie en de commissie, waar de afzonderlijke lidstaten geen directe grip op hebben.’ Het industrieconsortium probeert om die reden de lidstaten te betrekken bij het initiatief. ‘We praten nu al regelmatig met de lidstaten en vragen onder meer hun advies voor het eerste werkprogramma.’

200 miljard in 2020

De Europese industrie was reeds meerdere jaren vragende partij voor een PPP met de Europese Commissie voor versterking van…