Lees verder
Medio november was het definitief: de VNCI en de Stichting Dutch Biorefinery Cluster (DBC) bevestigden met minister Kamp van EZ de voortzetting van de Agro Papier Chemie Green Deal. ‘Goed nieuws, want het platform speelt een belangrijke rol in een groenere en innovatieve chemische sector.’
Lucien Joppen

Nelo Emerencia, die namens de VNCI in het kernteam van APC (agro, papier, chemie) zit, verwacht veel van het industriële innovatieplatform voor zijn achterban. ‘De chemie heeft voor de komende jaren een aantal uitdagingen. Het heeft, net als veel maakindustriën, een minder goed imago, waardoor het onder meer moeite heeft om talentvolle jongeren aan te trekken. Daarnaast moet het, door de hevig fluctuerende olieprijs, wel naar alternatieve feedstocks gaan kijken. Het gebruik van intermediaire of afvalstromen, in nauwe samenwerking met andere sectoren, zoals de agrofood- en de papiersector, zal niet alleen impact hebben op het imago, maar ook mogelijk zorgen voor een betere concurrentiepositie.’

 

Specialties

Emerencia voegt eraan toe dat het inzetten van biomassa in de chemie, bijvoorbeeld voor polymeren, ook kan leiden tot producten met verbeterde (functionele) eigenschappen. Hierdoor kan de Nederlandse of West-Europese chemie zich blijven onderscheiden van de hevige concurrentie vanuit de VS, het Midden-Oosten en Azië. ‘Wel zal meer de helft van de activiteiten nog steeds bulkchemie zijn. Echter, het omzetaandeel van zogenaamde specialty chemicals of materials moet idealiter toenemen ten koste van bulk.’
Welnu, een deel van deze producten, chemicaliën en materialen, moeten uiteindelijk via het APC-platform worden gerealiseerd. Emerencia: ‘Het gaat om het gezamenlijk identificeren en benutten van kansen, waarbij alle sectoren profiteren. Uiteindelijk moeten de bedrijven in deze sectoren het wel oppakken. Vandaar dat we bijeenkomsten organiseren rondom bepaalde thema’s, waarvan wij verwachten dat deze solide business cases op kunnen leveren. Daar brengen we partijen en relevante disciplines uit de bovengenoemde sectoren bij elkaar, waarna de afzonderlijke partijen business cases met elkaar op kunnen zetten.’

In een eerder stadium heeft het APC-kernteam al de kansrijke trajecten bepaald, zoals het halen van eiwitten uit reststromen en chemische bouwstoffen uit planten, lignocellulose als grondstof, het sluiten van de mineralenkringloop en watervalorisatie.

Aan deze ‘haakjes’ zullen de afzonderlijke business cases worden gehangen. Het volgend jaar moeten zes van deze cases leiden tot marktrijpe producten. Emerencia noemt enkele voorbeelden, zoals de productie van bio-intermediates (chemicaliën) op basis van lignine, de productie van itaconzuur uit agroreststromen of eiwitcascadering.

In het commerciële succes van deze producten spelen vanzelfsprekend marktvraag, maar ook wet- en regelgeving een rol. ‘Het Ministerie van EZ zal zich inspannen om belemmerende wet- en regelgeving zoveel mogelijk te elimineren. Zo maakt de huidige afvalwetgeving sommige business cases onmogelijk. De VNCI en de Topsector Chemie hebben dit issue ook geprioritiseerd om deze obstakels, in nauwe samenwerking met EZ, uit de weg te ruimen.’