Lees verder
Economisch Netwerk Zuid-Nederland (ENZuid) organiseert op woensdag 24 juni een online top met als thema de duurzame transitie van de procesindustrie en de kansen die dit biedt aan MKB- en Agrosector.

Tijdens de online top ontvangt gastheer Wim van de Donk (Commissaris van de Koning van Noord-Brabant) een aantal experts. Arnold Stokking (CEO Brightsite, aanjager ENZuid) schetst de opgave voor de procesindustrie (een forse CO2-reductie), met grote economische kansen voor de maakindustrie, agro- en recyclingsector.

Hierover gaan we in gesprek met o.a. Diederik Samsom (Green Deal Europe), Frank Kuijpers (SABIC), Anton van Beek (DOW), Guustaaf Savenije (VDL), Marc Prevoo (Synova), Emmo Meijer (Topsector Chemie), Toine van de Ven (Capi Europe), Focco Vijselaar (EZK), Wilco Schoonderbeek (Invest-NL), Thomas Cleij (Maastricht University), Marinke Wijngaard (TNO) en de gedeputeerden Joost van den Akker (Limburg), Martijn van Gruijthuijsen (Noord-Brabant) en de voorzitter van de Economic Board Zeeland, Eric de Ruijsscher.

Ook zal ENZuid tijdens de online top het plan ‘Groene Economie, Nieuwe economie; Ketentransitie in de procesindustrie’ presenteren, met de contouren van de Actie-agenda 2021-2025 en een negental opschalingsprojecten.

ENZuid

ENZuid is een strategisch samenwerkingsverband van acht Zuid-Nederlandse triple helix regio’s en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. ENZuid is per 1 januari 2020 officieel gelanceerd. Centraal staat business maken van missiegedreven innovatie. Dat met hulp van krachtige interregionale verbindingen en een optimale regionale innovatiestrategie (RIS3) van Zuid-Nederland in Europees verband. De deelnemers aan ENZuid zijn Economic Board Zeeland, REWIN, Midpoint Brabant, Brainport Eindhoven, AgriFood Capital, Crossroads Limburg, Keyport, Economische Samenwerking Zuid-Limburg (ESZL) en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

Het kernteam Energietransitie in de procesindustrie ontwikkelt de samenwerking in de triple-helix op vier onderwerpen: elektrificatie, recycling/circulair, biobased grondstoffen en randvoorwaarden.

De livestream is openbaar; vooraf registreren is niet nodig. Wel is het mogelijk om vooraf vragen of opmerkingen in te dienen via de mail van ENZuid.

Beeld: MW3DStudio/Shutterstock