Lees verder
Groene Chemie, Nieuwe Economie organiseert haar jaarevent van 2023 op 7 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar wordt de toekenning van het groeifondsvoorstel BioBased Circular (BBC) samen gevierd, waarmee de weg naar een nieuwe economie zonder fossiele brandstoffen vrij is.

Het definitieve programma staat nog niet vast, maar onderwerpen die beslist aan de orde komen, zijn:

  • Mogelijkheden voor ketensamenwerking;
  • Geleerde lessen over de financiering en support voor startups en scaleups in de nieuwe economie;
  • Presentatie van de kersverse deelnemers aan de Green Chemistry Accelerator;
  • Opvolging van het onderzoek naar Einde Afval Status;
  • Onthulling van het volgende beleidstopic waar GCNE mee aan de slag gaat;
  • Presentatie van de resultaten van het monitoring-onderzoek en gesprek over de transitieopgave;
  • Presentatie van het GCNE Plan van Aanpak voor 2024-2026 en oproep om hieraan deel te nemen.

Dit alles wordt verwerkt in een interactief programma met voldoende ruimte voor netwerken. In september wordt het uitgebreide programma met deelsessies bekendgemaakt en is aanmelden mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van GCNE.

Beeld: Marchu Studio/Shutterstock