Lees verder
De circulaire economie biedt tal van kansen en mogelijkheden, maar de transitie is ook complex. Zelfs de koplopers lopen af en toe tegen obstakels aan, zoals wet- en regelgeving. Circulaire activiteiten in de regio zijn bovendien deels afhankelijk van besluitvorming op Europees niveau.

Daarover gaat het online Circulair Café van Circulair Friesland op 4 maart, met Diederik Samsom, Jan Huitema en Sander de Rouwe. Twee ondernemers uit het netwerk van Circulair Friesland leggen een uitdaging uit de praktijk voor.

  • Diederik Samsom – opgegroeid in Leeuwarden – is sinds 2019 kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, die belast is met de uitvoering van het Europese klimaatbeleid. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van de Green Deal en de Europese Klimaatwet en had als leider van de Nederlandse klimaattafel voor de gebouwde omgeving een stevige vinger in de pap bij het nationale Klimaatakkoord.
  • Jan Huitema is sinds 2014 Europarlementarier namens de VVD en heeft een boerenbedrijf in Makkinga, Friesland. Hij bracht namens het Europees Parlement in kaart hoe de transitie naar een circulaire economie er in Europa voor staat. Dit leidde tot het Actieplan dat deze maand in het parlement is aangenomen.
  • Sander de Rouwe is gedeputeerde van de provincie Fryslân (CDA) en verantwoordelijk voor de circulaire economie. Namens de samenwerkende provincies heeft hij bij de Nationale Conferentie Circulaire Economie op 1 februari jl. een Krachtenkaart aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Hierin worden de kansen en bedreigingen geschetst om de doelen van het rijk te halen. Bij deze gelegenheid pleitte De Rouwe voor een minister van circulaire economie in de volgende kabinetsperiode.

Twee leden van Circulair Friesland brengen elk een concreet praktijkvoorbeeld naar voren, dat illustratief is voor de belemmeringen waarmee de transitie naar een circulaire economie te maken heeft. Met name bestaande wet- en regelgeving is gemaakt op een lineaire economie, waardoor kansrijke initiatieven soms vastlopen. Ook de toegang tot de noodzakelijke financiële middelen blijkt nog weleens lastig, zeker voor het MKB.

Het gesprek wordt geleid door Evert Jan van Nijen (directeur Circulair Friesland) en Bram Nauta (PlusNauta). Ook is er muziek van Nynke Laverman en Iris Kroes en is er een frisse, onbevangen blik van circulaire praatjesmakers van 5 tot 10 jaar.

Vragen kunnen vooraf worden ingediend via e-mail (info@liveplusonline.nl).

Het programma start om 16.00 uur en duurt tot uiterlijk 17.15 uur. Vul het aanmeldformulier in en ontvang op woensdag 3 maart de link naar de livestream.