Lees verder
Suikers zijn prachtige bouwstenen voor de chemische industrie. Het zijn veelzijdige moleculen, die zijn in te zetten als biobased alternatieven voor fossiele grondstoffen om chemicaliën en materialen te maken, zoals bioplastics. Chemport Europe heeft daarom samen met een aantal bedrijven een Suikeragenda samengesteld die het ontwikkelpotentieel van suiker in Noord-Nederland in kaart brengt.
Pierre Gielen

Suiker lijkt in Noord-Nederland een van de platformmoleculen te gaan worden om fossiele grondstoffen te vervangen”, zegt Errit Bekkering van Chemport Europe. “Om dat te bereiken hebben we roadmap naar 2030 of 2050 samengesteld, in samenwerking met bedrijven als Cosun Beet Company, Nouryon en Avantium. In deze Suikeragenda is te lezen wat we in de toekomst kunnen verwachten aan chemie op basis van suikers; hoeveel fabrieken je kan verwachten, hoeveel banen levert dat op en ook hoeveel suiker en hoeveel hectare suikerhoudende gewassen is daar voor nodig.”

Volop expertise

Daarbij is natuurlijk gekeken naar gewassen als de suikerbiet, maïs en aardappelen, maar ook naar industriële C5 en C6 suikers zoals een bedrijf als Avantium die maakt uit hout. “We hebben in het Noorden al een uitgebreid ecosysteem en de benodigde infrastructuur om suikers te produceren”, concludeert Bekkering. “Boeren en bedrijven zijn eraan gewend. Bovendien hebben we een zeehaven die het gemakkelijk maakt om feedstock te importeren, wat ook al gebeurt. Ook is er volop expertise op het gebied van technologische ontwikkelingen, zoals fermentatie, waarmee we suikers kunnen omzetten. Combineer dat met de aanwezigheid van bestaande industrie- en chemieclusters in Emmen en Delfzijl en je ziet dat deze ontwikkeling hier goed tot zijn recht zou komen.”

Die suggestie is niet nieuw. Al enkele jaren geleden werd in het onderzoeksrapport Noord4Bio geconstateerd dat suiker interessante mogelijkheden biedt voor Noord-Nederland. Het advies luidde toen te investeren in enerzijds een ‘fermentatieplant’, waar fermenteerbare suikers kunnen worden omgezet tot verschillende chemische bouwstenen, inclusief de isolatie en opwerking en anderzijds een bioraffinaderij om grondstoffen die lastiger tot fermenteerbare suikers zijn om te zetten (zoals lignocellulose) kunnen worden voorbehandeld en gescheiden. Investeringen in beide fabrieken zijn belangrijk om Noord-Nederland een positie te laten innemen als producent van biobased chemicaliën, constateerden de opstellers van dat rapport. Met o.a. Avantium zijn hier inmiddels stappen gezet.

Twijfel over het gebruik van voedingsgewassen om chemicaliën te maken zijn wat betreft suiker overigens misplaatst, denkt Bekkering. Er is een suikeroverschot sinds het Europese suikerquotum in 2017 is opgeheven en de prijzen op de wereldmarkt zijn gekelderd. Nieuwe waardeketens rondom suiker zijn dan ook zowel voor de chemie als voor de landbouw interessant.

De suikeragenda wordt op 21 september officieel gepresenteerd.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Chemport Europe.

Beeld: igorstevanovic/Shutterstock