Lees verder
Kinderen leren onder meer door te spelen. Dit 'kinderspel' kan ook voor volwassenen worden ingezet om te leren. Dan heten het 'serious games'. Ook voor de biobased economy is inmiddels een spel ontwikkeld: het BioConSept Serious Game.
Lucien Joppen

Het digitale spel is ontwikkeld door Tygron en TNO en vloeit voort uit het internationale EU-project BioConSept dat eind vorig jaar is afgerond. Nadine Wennersbusch is namens TNO betrokken bij de ontwikkeling van het spel. ‘In het BioConSept-programma werkten de publieke en private partners aan het opschalen van bepaalde biobased ketens, waaronder FDCA. Hierin lag de nadruk zowel op de technologische haalbaarheid als de bedrijfseconomische potentie. Het laatste is een kwestie van operationele kosten en van de markt. Deze kan weer positief of negatief worden beïnvloed onder meer door (inter)nationaal beleid en relevante stakeholders als NGO’s.’

Om dit krachtenveld zicht- en tastbaar te maken, is de serious game ontwikkeld. Het spel, dat eind vorig jaar werd gelanceerd op het EFIB-congres in Brussel, laat zien wat het belang is van een transitie naar een biobased economy en wat ervoor nodig is om dat te realiseren. ‘De deelnemers krijgen beter inzicht in elkaars rollen, waardoor de dialoog beter op gang komt.’

2.0-versie

In de 1.0-versie van het spel – zeg maar de SimCity van de biobased economy – zijn vier rollen gedefinieerd: vanuit de overheden, de EU en de nationale overheid en vanuit de private sector bedrijven uit de fossiele hoek en ondernemingen die puur op de biobased economy zijn gericht. ‘Dit spel kent een hoog abstractieniveau en is niet geënt op de reële wereld. Het gaat niet over regionaal gebonden feedstocks of specifieke applicaties’, aldus Wennersbusch. ‘Dat willen we wel integreren in een 2.0-versie, waarbij we het spel op maat willen snijden voor specifieke doelgroepen. Neem bijvoorbeeld het gebruik van bietsuiker als feedstock voor bioplastics in Zuidwest-Nederland. Hiervoor willen we via databases actuele informatie – bijvoorbeeld prijsniveau’s of de geografische afstand tussen feedstock, verwerking en markt – uploaden in het spel, zodat de deelnemers op basis van reële informatie het spel kunnen spelen. Ook willen we de rollen uitbreiden door eventueel regionale overheden mee te nemen.’

Geënt op de echte wereld


Het spel is volgens Wennersbusch geschikt voor verschillende doelgroepen en doeleinden. Spelers uit het publieke en private domein, NGO’s, wetenschappelijk onderzoekers en studenten kunnen het spel spelen. ‘Zoals gezegd levert het spelen inzichten op over het krachtenveld waarin de verschillende actoren opereren en welke impact een transitie naar een biobased economy heeft. Met de nieuwe versie kunnen ook concrete bedrijfscases de revue passeren, waardoor het ook als een voorbereiding op besluitvorming kan fungeren.’

TNO en Tygron willen de 2.0-versie in gaan zetten bij workshops, congressen en bij specifieke opdrachtgevers. ‘Een sessie duurt circa een dagdeel waarbij TNO een moderator levert die de sessie in goede banen leidt. Gezien de positieve reacties die we kregen tijdens de EFIB, zal het spel zeker zijn weg vinden in de markt.’

Serious games worden ontwikkeld om te communiceren, werven of selecteren, onderwijzen, het verwerven van inzicht of kunnen worden gebruikt als besluitvormingsinstrument. SimCity is een bekende voorloper van serious games, waarin de speler zijn virtuele stad bouwt, waarbij hij rekening moet houden met verschillende factoren, zoals hulpbronnen, demografie, economische bedrijvigheid, milieu et cetera.