Lees verder
‘Burgers hebben over het algemeen geen idee wat de biobased economy inhoudt. Het is dus van belang om hen te informeren waar deze voor staat. Vandaar dat we een mini-expo hebben ontwikkeld, zodat we in openbare gelegenheden, zoals scholen of provinciehuizen, de biobased economy dichter bij de burger kunnen brengen.’
Lucien Joppen

Wim van Dijk, onderzoeker bij PPO (Praktijkonderzoek Plant & Omgeving) bij Wageningen UR, legde op de bijeenkomst op de proefboerderij ‘t Kompas in Valthermond uit waar de eerste mobiele biobased expo voor is bedoeld.

Veel burgers zijn niet vertrouwd met het begrip en zullen als consument dan ook minder snel overschakelen op biobased producten. Ook is de misvatting wijd verbreid dat biobased economy uitsluitend over biofuels gaat.
‘Vandaar dat we met deze expositie aan willen geven hoe divers de mogelijkheden zijn van een vergroenende economie. Dit zijn onder andere kunststoffen gemaakt van aardappelzetmeel, suikerbieten, bouwmaterialen van vezels van hennep of tomaten. In de expositie nemen we de bezoeker mee in de circulaire economie, lees de kringloop van grondstoffen.’

 

Simpel houden

Van Dijk, die zelf nauw betrokken is bij de opzet van de mobiele expo, benadrukte in Valthermond de randvoorwaarden waaraan deze heeft voldaan. ‘Eenvoudig, aantrekkelijk en to the point. De biobased economy is complex, je zult dus bepaalde elementen eruit moeten lichten. Omdat de expo binnen het Interreg-project Agrobiopolymeren is opgezet, hebben we ons specifiek op deze producten gericht. Daarbij heeft het uitvoerende bureau Wolfpack uit Rotterdam gekozen voor de nieuwste technologieën, zoals augmented reality. Zo kun je, als je je smart phone richt op een afbeelding, een film zien die het een en ander verduidelijkt.’

De expositie zal de komende maanden verschillende lokaties aandoen, waaronder het Drentse provinciehuis. De expo wordt onder meer gefinancierd via het bovengenoemde programma, de provincie Drenthe en de deelstat Niedersachsen. ‘Het is een project en als zodanig eindig. Graag zie ik dan ook dat andere partijen het initiatief gaan ondersteunen zodat het een lang(er) leven beschoren is.’

 

Drenthe legt nadruk op doen

Namens de provincie Drenthe verrichtte gedeputeerde Rein Munniksma de officiële opening van de expo. Munniksma stelde in zijn speech dat de biobased economy zeker kansen biedt voor de primaire sector. ‘De kernactiviteit blijft het produceren van humane voeding, maar dat sluit niet dat van gewassen en reststromen andere producten gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld inhoudsstoffen van de farmaceutische industrie of biobased materialen als bio-afbreekbaar touw dat in kassen kan worden ingezet.’

Volgens Munniksma steunen de provincie Drenthe en de EDR (Ems Dollard Region in Duitsland) de ontwikkeling van de biobased economy. ‘De omwenteling naar een biobased economy betreft ingewikkelde chemische en landbouwkundige processen. Met deze expositie kunnen we dat op een toegankelijke manier vertellen.’

Op de vraag of boeren (in Drenthe) wel open staan voor de biobased economy, antwoordde Munniksma: ‘Ik merk dat met name de boerinnen open staan voor andere verdienmodellen, waaronder biobased producten. Verder hebben we in Drenthe kennis- en onderzoeksinstellingen, zoals Stenden PRE en het API (Applied Polymer Innovations) Institute die zich richten op de verwerking van agrogrondstoffen tot hoogwaardige producten. Wij stimuleren in Drenthe projecten waarbij nieuwe kennis wordt toegepast in de ontwikkeling van nieuwe producten. Het doen staat voorop.’

U kunt de mobiele expo huren. Contacteer hiervoor  michaela.vanleeuwen@wur.nl (0320-291673).