Lees verder
Steeds meer ondernemers vinden hun weg in de biobased economy. Maar voor veel overheden is biobased ondernemen nog niet vanzelfsprekend. Het gevolg: ondernemers lopen tegen een muur op. Om belemmeringen uit de weg te ruimen werkt het Centre of Expertise Biobased Economy in samenwerking met de Juridische Hogeschool aan een juridisch loket.

Rianne Kerstens-van Tol, docent milieurecht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, is nauw betrokken bij het op te starten loket. Als voorbeeld van een obstakel waar ondernemers mee te maken krijgen noemt ze het milieurecht. ‘In het huidige rechtssysteem willen we alles van te voren toetsen en precies weten welke gevolgen een proef heeft voor het milieu. Omdat biobased projecten zo nieuw zijn, is er vaak nog weinig bekend over de gevolgen. Met een afwijzing van de vergunningsaanvraag als gevolg.’

Branches in beeld
Recent zijn drie studenten gestart om de belemmeringen voor drie specifieke branches in kaart te brengen: in afvalverwerking, chemie en biobased bouwen. Kerstens-van Tol: ‘In deze fase willen we vooral informatie verzamelen. Zodra we de huidige stand van zaken goed in beeld hebben, gaan we kijken op welke manier we ondernemers kunnen adviseren. We hopen nog voor de zomer te starten met een digitaal loket waar ondernemers kunnen aankloppen.’

Het loket biedt bedrijven bovendien de mogelijkheid om samen te werken met studenten. Kerstens: ‘Bedrijven met een concrete vraag of idee kunnen zich bij ons melden: we willen namelijk ook afstudeerplekken tot stand brengen.’