Lees verder
Een speciale zomerschoolopleiding over afvalbioraffinaderijen in de context van bio-economie, met een focus op valorisatie van recalcitrante zijstromen.

In het ZELCOR (Zero Waste Ligno-Cellulosic Bio-Refineries) EU-project, ondersteund door de Bio-based Industries Joint Undertaking, wordt recalcitrante biomassa omgezet in hoogwaardige eindproducten via een slimme combinatie van biotechnologische en chemische routes.

Een panel van twintig academische en industriële internationale specialisten op dit gebied van bioraffinage zal een up-to-date state-of-the-art gebaseerd overzicht bieden van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijke kennis, techno-economische ontwikkelingen en levenscyclusbeoordelingsmethodieken. Belangrijke uitdagende onderwerpen zullen worden behandeld, zoals beschikbaarheid en mobilisatie van biomassa, recalcitrante karakterisering van afval door een reeks complementaire analysemethoden, enzymatische en chemische conversies van lignine naar functionele biomoleculen, ontwikkeling van nieuwe biobased duurzame waardeketens.

Parallel aan plenaire lezingen zullen de deelnemers de kans krijgen om hun verworven kennis toe te passen door middel van casestudy’s die in groepen worden uitgevoerd, en om een bezoek te brengen aan een Nederlandse bioraffinagefabriek.

De cursus wordt gehouden van zondag 2 september t/m donderdag 6 september en is gericht op promovendi, andere onderzoekers en werknemers van industrieën die geïnteresseerd zijn in biobased producten, ngo’s of overheidsorganisaties.