Lees verder
Platform Bio-energie organiseert op 27 maart van 9:00 tot 12:00 uur een webinar over het berekenen van de CO2-prestatie van bio-energie installaties en relevante gerelateerde beleidsontwikkelingen, zoals RED II en SDE++.

Experts op dit vlak van Bioenergy Europe, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Royal HaskoningDHV en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zullen de diverse onderwerpen inleiden. Aanvankelijk zou dat gebeuren tijdens een workshop in Utrecht op 11 maart, maar deze is afgelast vanwege de maatregelen rond het Corona-virus.

Rekenmethodes en certificatie-schema’s

Het berekenen van de werkelijke CO2-prestatie van bio-energie ketens wordt steeds belangrijker, enerzijds omdat de duurzaamheidscriteria steeds scherper worden. Het energiebeleid van Nederland is gericht op het reduceren van CO2-emissies en is hèt criterium waarop in de toekomst SDE+-subsidies worden toegekend. Tegelijkertijd worden in het publieke debat over bio-energie steeds vaker ongefundeerde stellingen ingebracht, zoals dat biomassa slechter presteert dan fossiele ketens, zoals gas en kolen.

Voor juiste GHG reductie berekeningen zijn gelukkig rekenmethodes beschikbaar, die onderdeel uitmaken van certificatie schema’s zoals Better Biomass (NTA8080). Veel bedrijven zijn hier echter nu nog niet mee bekend. Tijdens het webinar wordt de werking van deze methoden besproken. Ook wordt ingegaan op de meest actuele beleidsontwikkelingen, zoals de SDE++-regeling die dit najaar voor het eerst gaat worden toegepast en de gevolgen van de nieuwe Europese Richtlijn voor Hernieuwbare Energie (RED II).

Meer informatie is te vinden op de website van het Platform Bio-Energie.