Lees verder
Welke modellen en aanpakken voor circulaire transitie zijn de laatste jaren ontwikkeld? En hoe zijn ze toe te passen in de praktijk van de maakindustrie?

Op vrijdag 25 juni (10-12 uur) organiseert het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie een kennisdelingsbijeenkomst met zes deelsessies waarin de transitie-aanpakken worden toegelicht door de betrokken professoren én toegepast op een case in de maaksector:

 • Netwerksturing en 10 principes regio-aanpak: prof.dr. Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren Universiteit Utrecht
 • Missiegedreven Innovatiesystemen: prof.dr. Marko Hekkert, hoogleraar Innovatiewetenschappen Universiteit van Utrecht
 • Circulaire Businessmodellen: prof.dr. Jan Jonker, emeritus hoogleraar Duurzaam ondernemen Radboud Universiteit
 • Transitiemanagement: prof.dr. Derk Loorbach, hoogleraar Transitiekunde Erasmus Universiteit
 • Markttransformatiemodel: prof.dr.ir. André Nijhof, hoogleraar Duurzaam Ondernemen en Stewardship Nyenrode University & Lucas Simons, NewForesight en SCOPE insight
 • Small Wins: prof.dr.ir. Katrien Termeer, hoogleraar Bestuurskunde Wageningen Universiteit

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie ontwikkelt een grote diversiteit aan activiteiten, voor de korte, middellange én lange termijn. Om te bepalen wat effectieve acties zijn, wil het programma deze transitie-aanpakken toepassen. In deze bijeenkomst staan de sectoren ICT hardware en machinebouw centraal.

Sprekers:

 • David Pappie, directeur Topsectoren & Industriebeleid
 • Marc Hendrikse, voorzitter Holland High Tech, Matthéüs van de Pol, programmaleider Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie
 • Anne-Marie Rakhorst, voorzitter transitie-agenda Consumptiegoederen
 • Jos Keurentjes, voorzitter transitie-agenda Kunststoffen
 • Edwin van der Wel, Afdelingshoofd Natuurlijk Circulair Rijkswaterstaat
  • Henri de Groot, kroonlid SER en hoogleraar Regionaal Economische Dynamiek Vrije Universiteit te Amsterdam.

Beeld: nostal6ie/Shutterstock