Lees verder
Op 9 april presenteert Greenport Westland-Oostland de resultaten van de Roadmap Next Economy Greenport in het Rabotorium in het World Horti Center.

De roadmap moet antwoord geven op vragen als: hoe ziet de toekomst van de Greenport eruit en wat is de route naar die toekomst? Daarvoor zijn sinds de start, enkele maanden geleden, vijf arenasessies gehouden met een groot aantal deelnemers, waaronder veel ondernemers. De beelden en routes waren het startpunt voor een serie concrete uitwerkingen met onder meer kansen voor ondernemers.

Voor de Roadmap Next Economy Greenport is Jan Rotmans, transitieprofessor van DRIFT en voorzitter van de strategy group van de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, gevraagd de mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen te onderzoeken, samen met ondernemers, dwarsdenkers en friskijkers. De Roadmap Next Economy Greenport is gefinancierd door Greenport West-Holland, Gemeente Westland, Provincie Zuid-Holland en Rabobank Westland.

Tijdens de bijeenkomst op 9 april staan onder meer de Rabobank Circular Challenge (Ruud van der Vliet) en het rapport ‘Kansen in de regio circulair’ van KPMG (Arnoud Walrecht) op de agenda.