Lees verder
Biobased chemicaliën staan centraal tijdens de volgende online ledenbijeenkomst van het Platform Bio-economie, op 20 oktober 2021.
Programma
13:30 Opening en Mededelingen door Luuk van der Wielen, voorzitter PBE
13:40 Stand van Zaken PBE (incl MEV), door Luuk van der Wielen
PBE Jaarrapportage Houtige Biomassa 2020, door Hans Langeveld, Biomass Research
14:10 LATAM-EU Chain of Custody, door John Bouterse, BioGrowth Development
14:25 Target Biobased Chemicals, door Adrie Straathof, TU Delft
14:45 Braskem’s vision on Biobased Chemicals, door Roberto Werneck, Braskem
15:05 We turn CO2 into renewable chemicals, door Jan Wery, Photanol
15:30 Paneldiscussie
15:50 Afsluiting