Lees verder
Circular Biobased Delta organiseert op 25 mei het volgende digitale netwerkevent met als thema Pyrolyse.

Pyrolyse is een thermisch kraakproces waarbij kunststof, afval of biomassa wordt ontleed door het tot hoge temperatuur te verhitten, in afwezigheid van zuurstof. De technologie staat hoog op de agenda van Circular Biobased Delta om CO2 emissiereductie te realiseren en het gebruik van fossiele grondstoffen te verminderen.

In de Deltaregio zijn verschillende partijen actief met deze innovatieve techniek. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de leerpunten tot nu toe en de uitdagingen om de techniek op te schalen.

De bijeenkomst vindt plaats via Teams. Registreer nu online en je ontvangt een dag voor het event de link.

Programma
16:00 Welkomswoord door Willem Sederel, voorzitter Circular Biobased Delta
16:05 Inleiding door Jappe de Best, professor/lector Biobased Resources & Energy Centre of Expertise Biobased Economy
16:20 Ranking van pyrolyseprojecten door Marcel van Berkel, business development manager Circular Biobased Delta
16:25 Twee pyrolyseprojecten uitgelicht
16:45 Ruimte voor vragen en onderlinge dialoog
17:00 Afsluiting