Lees verder
De vakbladen Boerderij, Groenten&Fruit, Trekker en Pluimveehouderij organiseren samen een eerste landelijke duurzaamheidsdag voor boeren, over duurzame energie en kringlooplandbouw.

De dag is speciaal georganiseerd voor boeren die kennis en inspiratie op willen doen over hoe ze geld kunnen verdienen met het duurzamer maken van hun agrarische onderneming. Hoofdthema’s van de dag zijn duurzame energie en kringlooplandbouw. De overheid stelt op deze gebieden steeds strengere eisen aan boeren.

Bezoek tijdens de duurzaamheidsdag het innovatieplein met veel mogelijkheden rondom duurzaam ondernemen, het Trend & Innovatietheater met vooraanstaande sprekers, luister in de strobaalsessies naar praktijkverhalen van ondernemers of neem deel aan workshops over subsidie en wetgeving.

Rob van Brouwershaven, de nieuwe kwartiermaker programmadirecteur Visie van het Ministerie van LNV, opent de dag.