Lees verder
Groene Chemie Nieuwe Economie (GCNE) en Chemport Europe organiseren op 25 juni een interactieve tour langs de hotspots van de groene chemie in de provincie Groningen.

De tour start op 25 juni om 10 uur in de Energy Barn op de Zernike Campus. Hier komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • GCNE update door Arnold Stokking
  • Presentatie BioBTX en een bezoek aan de pilot plant door Niels Schenk
  • Introductie Chemport en tour van de pilot Zernike Advanced Processing faciliteit
  • Presentatie van de ontwikkeling van de PHA-keten door Joost Paques

Na een netwerklunch volgt het middagprogramma met een bustour naar het havenindustriegebied van Delfzijl:

  • Presentatie door Ed de Jong en bezoek aan de Avantium FDCA flagship plant
  • Presentatie en bezoek aan de nieuwe bioraffinaderij van Verborg Group
  • Presentatie over de ontwikkelingen in het havengebied door Groningen Seaports

De middag wordt afgesloten met een netwerkborrel en vervolgens de bus terug naar Groningen.

Midzomerfeest

Deelnemers zijn ook van harte welkom om op 24 juni aan het einde van de dag mee te dineren bij het Midzomerfeest van de NOM in Roden. Voor dit netwerk-event wordt een speciale GCNE-tafel georganiseerd.

Dit alles wordt georganiseerd voor deelnemers van GCNE (en zij die het willen worden) en leden van het Chemport-netwerk. Kijk op de GCNE-website voor meer informatie.

Beeld: Chemport Europe