Lees verder
De Europese onderzoeks- en innovatiedagen van 24 tot 26 september zullen het eerste jaarlijkse beleidsevenement van de Europese Commissie zijn, waarin belanghebbenden worden samengebracht om te debatteren over en vorm te geven aan het toekomstige landschap voor onderzoek en innovatie.

Sprekers zijn onder meer ministers, commissarissen, leden van het Europees Parlement, onderzoekers, en elke dag weer verrassende gasten. Ook zullen diverse BBI JU-projecten tijdens het evenement worden gepresenteerd.

Betrokkenheid van stakeholders

Stakeholders betrekken die samen de strategische prioriteiten voor de eerste 4 jaar van Horizon Europa creëren en opbouwen, wordt de kern van de Europese onderzoeks- en innovatiedagen 2019.

Horizon Europa, beginnend in 2021, is de opvolger van het huidige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon 2020. Het Mobiliseren en betrekken van verschillende belanghebbenden zal resulteren in werkprogramma’s voor Horizon Europa die beter aansluiten bij de opvattingen en behoeften van de burgers. Deze zullen dan waarschijnlijk meer resultaten opleveren die in overeenstemming zijn met hun waarden en verwachtingen.

De Europese dagen voor onderzoek en innovatie van 2019 bieden stakeholder unieke kansen om samen te komen, de dialoog te verdiepen en in alle sectoren en disciplines samen te werken bij het plannen van Horizon Europa.