Lees verder
Als R&D-conferentie in combinatie met een internationale tentoonstelling, is EUBCE (9-12 mei 2022) het toonaangevende platform voor het verzamelen, uitwisselen en verspreiden van wetenschappelijke knowhow op het gebied van biomassa. EUBCE 2022 wordt georganiseerd als online event.

Het conferentieprogramma behandelt onderwerpen uit biomassa tot biobrandstoffen voor warmte en elektriciteit, transport en biobased producten. Ze omvatten alle aspecten van elke waardeketen, van toelevering en logistiek tot conversietechnologieën, van industriële toepassing van onderzoeksresultaten tot milieueffecten van markt- en handelsaspecten tot beleidsstrategieën, En niet in het minst gaat het om de rol van biomassa als bron in geïntegreerde energiesystemen.

EUBCE wordt gesteund door Europese en internationale organisaties zoals de Europese Commissie, Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU), UNESCO – Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur – Sector Natuurwetenschappen, WCRE – de Wereldraad voor hernieuwbare energie, EUBIA – de Europese Associatie voor de Biomassa-industrie, de Middeneuropese Initiative, The Global Bioenergy Partnership en andere organisaties. Het technische programma wordt gecoördineerd door het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie.