Lees verder
Conferentie over het omzetten van afvalmaterialen in nieuwe polymeren met behulp van vergassing en over het omzetten van afvalplastic via pyrolyse of chemische recycling in nieuwe kunststoffen, ter vervanging van kunststoffen die worden gemaakt van nieuwe lineaire fossiele grondstoffen.

Deze processen vereisen dat de huidige recycling-waardeketens veranderen in een nieuw duurzaam ecosysteem. De totstandbrenging van innovatieve nieuwe ecosystemen zal dan ook een uitdaging zijn met zoveel nieuwe en bestaande belanghebbenden.

De nieuwe ecosystemen omvatten de volgende stappen in de materialencyclus:

 • Inzameling van afgedankte kunststofafvalstromen / inzameling van biogebaseerde materialen
 • Reiniging, sortering en scheiding
 • Recycling
 • Chemische recycling
 • Thermische en thermochemische recycling / Pyrolyse
 • Vergassing
 • Verwerking van gerecycleerde materialen (kunststoffen en chemicaliën)
 • Productie van gerecycleerde kunststoffen
 • Hergebruik van de nieuw ontstane kunststoffen in toepassingen
 • Inzameling van afgedankte kunststofafvalstromen
 • Naast de ontwikkeling van een nieuw ecosysteem zijn er nog andere onderwerpen die verband houden met en relevant zijn voor het succes van dit nieuwe ecosysteem:
 • Kan chemische recycling / Vergassing economisch levensvatbaar worden?
 • Hoe kan chemische recycling kostencompetitief worden ten opzichte van nieuw plastic?
 • Wat is de belangrijkste vraag naar de chemische recycling-outputs van de verschillende recyclingprocessen?
 • Wat zijn de werkelijke milieu- en gezondheidseffecten van de verschillende recyclingprocessen wanneer ze op grote schaal worden toegepast?
 • Hoe verhouden de levenscyclusanalyses van de verschillende recyclagetechnologieën zich tot elkaar?
 • Welke stimulansen zijn nodig om chemische recycling te bevorderen?
 • Welke belangrijke parameters bepalen de keuze voor chemische versus mechanische recycling?
 • Welke belangrijke parameters bepalen de keuze voor vergassing?
 • Kunnen deze vormen van recycling een aanvulling worden op de andere afvalbeheerprocessen? Wat moet er gebeuren om dit mogelijk te maken?

Tijdens de conferentie zullen de (inter)nationale sprekers de huidige status en (nabije) toekomst van de hierboven genoemde stappen/problemen presenteren. Naast de conferentie zullen partners hun oplossingen demonstreren op de expo.

Beeld: Jakajima