Met dochterbedrijven Suiker Unie, Aviko, Sensus, SVZ en Duynie is Coöperatie Cosun (10.000 akkerbouwers) een grote verwerker en handelaar van plantaardige biomassa en speler in de biobased economy.

Suiker Unie verwerkt jaarlijks 5 miljoen ton suikerbieten tot 1 miljoen ton suiker, tussenproducten en derivaten; belangrijke grondstoffen voor de biobased economy. In het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland in Dinteloord wordt naast de bestaande suikerfabriek een bedrijventerrein en een glastuinbouwlocatie gerealiseerd. Het streven is winstgevende symbiose en samenwerking.