Lees verder
De specialisatie Biopolymeren is verbredend en heeft een procestechnologische dimensie, waarbij het accent ligt op technologie en verwerking van kunststoffen en natuurlijk op Biopolymeren.

De specialisatie Biopolymeren beslaat twee perioden van tien weken van september tot februari.

De ontwikkeling, productie en toepassing van Biopolymeren tot eindproducten en materiaaleigenschappen zijn hoofdthema in de maatschappij en het bedrijfsleven. Het onderwerp wordt benaderd vanuit een duurzame invalshoek en dit is van groot maatschappelijk belang de komende 50 jaar. Alle projecten, waarin een multidisciplinaire groep van 3 tot 5 studenten samenwerkt, worden uitgevoerd in samenwerking met het bedrijfsleven en vele projecten hebben in het verleden al geresulteerd in succesvolle vervolgprojecten. Ook hebben een aantal studenten hier hun eerste baan in het bedrijfsleven aan te danken.

Contact

Ralph Simons
Portfoliomanager OnderwijsBio
+3188 525 76 09
rab.simons@avans.nl

 

 

Programma
01-09-2017 12:00Minor Periode 10 weken
01-02-2018 13:00