Lees verder

Biobased heeft de toekomst. Daar zijn de meesten van ons wel van overtuigd. Maar de ervaring leert ook dat alleen technische kennis of alleen kennis over de business opportunity’s niet genoeg is om nieuwe biobased oplossingen succesvol te introduceren in de markt. Multidisciplinaire samenwerking is nodig.

Dat is ook de reden van ATGM, AMBM, ASIS en het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) de handen ineen hebben geslagen en in september 2015 zijn gestart met de multidisciplinaire internationale minor Biobased Technology and Business Development.

Introductieweek

De eerste week van de minor bestaat uit een introductieweek. In deze week kunnen de studenten elkaar beter leren kennen. Dat is ook nodig want de studenten zijn afkomstig van verschillende academies en hogescholen en uit verschillende landen. De introductieweek bestaat uit een combinatie van inspirerende workshops, sociale activiteiten en kennismaking met het minor-project.

Opdrachten voor bedrijven

In het minor-project werken studenten samen aan een opdracht van een bedrijf. De afgelopen twee jaar waren er o.a. opdrachten van de gemeente Breda, , afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch, waterschap Brabantse Delta en de stichting Blauwzaam. Zo wilde gemeente Breda graag weten hoe ze braakliggende terreinen in de gemeente kunnen inzetten voor het reduceren van de CO2 footprint van de gemeente,zochten we voor Den Bosch uit wat de beste route is om groen rest afval om te zetten in biogas (CNG) voor hun vuilnisauto’s en keken we voor waterschap Brabantse Delta naar de afzetmarkt van bioplastics geproduceerd uit afvalwater. De onderwerpen van de opdrachten verschillen per jaar, dat hangt af van de vragen die bedrijven hebben. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het een biobased vraag is.

Cursus aanbod

Omdat de achtergrond van de studenten zo verschillend is, zijn ook de cursussen die de studenten volgen binnen de minor niet voor iedereen hetzelfde. Studenten met een technische achtergrond krijgen verdiepende technische vakken en introductievakken op het gebied van financial management en marketing. Studenten met een financiële achtergrond krijgen juist verdiepende vakken op het gebied van financial management en inleidende technische vakken. Daarnaast zijn er een aantal gezamenlijke vakken zoals sustainable challenges en How to build a start-up.

Internationalisering

Onderdeel van de minor is ook een Biobased Battle. In de Biobased Battle werken we in één week samen met een groep studenten en docenten uit Brazilië gewerkt aan een biobased oplossing voor een reststroom in Brazilië. Dit gebeurde via Skype, WhatsApp en videoconferencing. Studenten ervaren dat internationale communicatie niet eenvoudig is. Niet zozeer vanwege de techniek, maar vooral door verschillen in achtergrond (opleiding en cultuur). Desondanks liggen er aan het einde van de week altijd enkele creatieve en haalbare oplossingen.

Tot slot

De minor Biobased Technology and Business Development is een boeiende speeltuin waar onderwijs en onderzoek hand in hand gaan. De multidisciplinaire samenwerking biedt absoluut meerwaarde voor studenten, bedrijven en docenten. Maar het maakt het ook complexer.

Contact

Jappe de Best
Coördinator lectoraten BBE/BBP