Lees verder
De minor Biobased Chemistry is de specialisatiefase van de major Biobased TeCh die voortkomt uit de opleidingen Chemie en Chemische Technologie.

De minor Biobased Chemistry beslaat twee perioden van tien weken van februari tot juli in het derde jaar Biobased TeCh. De specialisatie Biobased Chemistry is verdiepend en heeft een analytisch chemische dimensie, waarbij het accent ligt op bioraffinage, analyse van biomassa en structuuropheldering.

Alle projecten, waarin de studenten individueel een project uitvoeren zijn in samenwerking met het bedrijfsleven en instituten, vaak geïnitieerd vanuit lectoraten en expertisegroepen.

Leerdoelen

18 EC: Voor het project worden een aantal onderwerpen beschikbaar gesteld, die je met een groepje studenten (2 personen) gaat bewerken. Er wordt naar gestreeft om projecten in samenwerking met het beroepenveld en of lectoraten uit te voeren.

2 EC: Cursus “Secondaire metabolieten”

2 EC: Training “Fingerprinting van biomassa”

2 EC: Design of experiments

2 EC: Cursus “Aromatische natuurstoffen”

2 EC: Cursus “Structuuropheldering”

2 EC: Binnen de minor is ruimte voor CAA die vakgericht wordt ingevuld.

Ingangseisen

Propedeuse gehaald (uitzonderingen zijn ter bespreking door minorcoördinator).

Contact

Arnold Nijhuis
Docent – Onderzoeker

Overige informatie

  • Aantal EC : 30,0
  • Onderwijsvorm : Voltijd
  • Voertaal : Nederlands