Lees verder

Er is een fascinatie voor het ontstaan van de natuur, gemaakt door de onzichtbare en onmenselijke hand en gevormd door natuurlijke processen; een romantisch concept van de natuur. Daarentegen zien we ook een fascinatie voor de maakbaarheid van de natuur. Het blijkt in dit nieuwe Antropocene tijdperk steeds meer de taak van vormgevers en kunstenaars om de verhouding tussen mens en natuur aan te duiden en oplossingen te bieden.

We bekijken kunstenaars en vormgevers die er bewust voor kiezen om via hun kunst of vormgeving uiting te geven aan een duidelijke mening. Op deze manier laten ze het publiek kennis maken met hedendaagse problematiek en worden er ethische kwesties aangekaart.

In de theorielessen van de minor bekijken we hoe vormgevers en kunstenaars van dit Antropoceen oplossingen, visies en ideeën bieden om onze relatie met elkaar en onze omgeving te begrijpen. We leggen daarbij filosofische, sociale en kunsthistorische verbanden.

Middels het onderzoeken van verschillende keytexts passeren we de verschillende kunst- en ontwerptheorieen die de natuur als startpunt gebruiken, zoals; de Romantiek, impressionisme, Arte Povera, Land-art, ecologische kunst, etc. – Deze teksten fungeren als een theoretisch fundament van jouw onderzoek binnen de minor.

Naast het lezen en bespreken van deze teksten bestaan de theoriedagen uit onder andere films en tentoonstellingen.

De onvoorspelbare, gevarieerde en grillige natuur met al haar intrinsieke tegenstellingen blijkt een fascinatie die we vanaf het begin van de kunstgeschiedenis terugzien. Zij het als inspiratiebron, materiaal en als locatie. En ook nu nog blijkt het thema zeer relevant.

Waar houdt je je mee bezig tijdens de minor?

De vraagstukken over de relatie tussen mens en natuur zijn bijzonder urgent. Wereldwijd staat de natuur immers onder grote druk. We worden vrijwel dagelijks geconfronteerd met berichten over overbevolking, overconsumptie, plasticsoep en de uitstoot van broeikasgassen. Deze problemen brengen belangrijke vragen met zich mee:

  • Benutten we ons afval wel op de juiste wijze?
  • Wat voor gevolgen heeft de stijging van de zeespiegel voor Nederland en zijn dijken nog wel de juiste oplossing?
  • Hoe kunnen we onze natuurlijke bronnen zo gebruiken dat de milieuvervuiling afneemt (biobased economy)?
  • Hoe kunnen we een auto laten rijden op zonne-energie of huizen bouwen die CO2-neutraal zijn?
  • Hoe kunnen we onze voedselketen verduurzamen?
  • Hoe kun je voorbeelden uit de natuur gebruiken voor betere ontwerpoplossingen (biomimicry)?

Onderzoek

In de minor Arts & Nature onderzoek je de invloed van de mens op de natuur. Daarbij verken je ook jouw eigen positie. Ben je een consument, gebruiker, verspiller, verbeteraar, ontwerper, activist of nog iets anders? Je gaat in op urgente vraagstukken van opdrachtgevers en zet jouw antwoorden om in beeldend werk. Er wordt van je verwacht dat je avontuurlijk en nieuwsgierig bent. Je staat open voor experiment en voor de inbreng van anderen. In het tweede deel van de minor verdiep je jouw thematiek en werkwijze door je te richten op het materiaal of het verhaal.

In de minor train je onderzoeksvaardigheden, zoals vragen formuleren, experimenten doen, bronnen zoeken, teksten bestuderen en conclusies trekken. Je doet onderzoek naar je thematiek, beeldconcept en positionering. De resultaten van je onderzoek presenteer je in een onderzoeksverslag.

Globale planning

De minor start bij aanvang van het derde studiejaar en eindigt in de eerste twee weken van januari (semester 5).

Contact

Huub Looze
Docent Ontwerper BAC
+3188 525 70 84
hgj.looze@avans.nl

Meer informatie

Zie de website van de minor Arts&Nature.