Lees verder

NewFoss staat voor 100% verwaarding van biomassa (rest)stromen: het NewFoss proces verwerkt 100% van de niet houtachtige biomassa in herbruikbare waardevolle grondstoffen.

NewFoss heeft een unieke, gepatenteerde ‘milde raffinage’ technologie ontwikkeld voor het valoriseren van 100% van biomassa in hernieuwbare vezels en sapstromen, zoals de NewFoss Fiber (NFF) als grondstof voor de papier- en kartonindustrie en NewFoss Liquid (NFL) als grondstof voor kunstmest en biogas.

Het NewFoss proces:

  1. Wassen van de biomassa reststroom om deze te ontdoen van verontreinigingen die zwaarder zijn dan water, zoals b.v. zand en stenen.
  2. Biologisch kraken van celwanden (permeable maken) zodat de intracellulaire componenten vrijkomen (geen gebruik van enzymen, temperatuur en hoge druk).
  3. Spoelen van de geopende cellen om de sappen hieruit te verzamelen.
  4. Opwerken van de lignocellulose vezel naar de specifieke wens van de klant.

Voor de commerciële productie van lignocellulose vezels voor met name de karton- en verpakkingsindustrie, heeft NewFoss een eerste vol continue installatie gebouwd in Uden.

Website:

www.newfoss.com

Contact:

Rob Kwinten
085-4853570
rk@newfoss.com