05:01

Biochar: een dubbele plus

Cees Oele, projectmanager bij Delphy, ziet biochar als een oplossing voor bodemverarming, een fenomeen dat vooral…

04:00

Waarde ondergronds centraal

De kwaliteit van de bodem wordt bepaald door een samenspel van chemische, fysische en biologische factoren.…

03:14

Kwestie van design en bedrijfsvoering

Vader en zoon Van den Engel, oprichters/eigenaren van Encon Clean Energy, zijn relatieve nieuwkomers op de…

03:42

Neo-alginaat winning primeur voor Zutphen

Hein Pieper, dijkgraaf van het bovengenoemde 'schap', verwacht dat het initiatief ecologisch en een economisch een…

06:01

Opschalen: van klant tot plant

Pretreatment is een essentiële stap om de vaak weerbarstige biomassa voor te bereiden op de down…

06:22

Focus op mkb

Rop Zoetemeyer staat sinds april 2016 aan het roer van de Biobased Delta. Hij volgde Willem…

Adriaan van Hooijdonk

05:15

Planten als vetzuurproducenten

Cor van Oers is teamleider Zuidwest-Nederland van het onderzoeks- en adviesbureau Delphy en projectleider van de…

03:50

BIC en Vanguard: betere aansluiting internationale en regionale agenda’s

Tijdens de ondertekening van het memorandum, op 21 juni, stelde Dirk Carrez, Executive Director van het…

08:58

Hoogwaardige toepassingen voor plantinhoudsstoffen

Sinds enkele jaren wordt structureel onderzoek gedaan naar plantinhoudsstoffen uit Nederlandse tuin- en akkerbouw voor hoogwaardige…

09:38

KeyGene: topspeler in veredeling

CEO Arjen van Tunen (zie kader) staat aan het roer van KeyGene, een organisatie die cutting…

00:51

Kassa uit de kas

Wouter Verkerke (Wageningen UR Glastuinbouw) is nauw betrokken bij Kas als Apotheek. Het is geen onderzoeksprogramma,…

03:41

Feedstockprijs essentieel voor gezonde business case

Hout kan bijvoorbeeld als chips, pellets, shreds, blokken, chunks, zaagsel et cetera worden gebruikt. Daarnaast kan…

Ir. Peter de Laat

06:17

Stora Enso lanceert mulch papier

Momenteel worden mulch films, veelal op basis van PE, gebruikt in de vollegronds groenten- en fruitteelt.…

04:39

Impuls voor biobased onderzoek

‘In deze kas zijn de laatste technologische ontwikkelingen verwerkt,’ vertelt Den Besten. Hij wijst naar boven.…

Bert van Rees

05:04

Van rode naar zwarte cijfers

Het zou de champignonsector goed uitkomen. Deze staat, onder meer door concurrentie uit goedkopere productielanden als…

09:01

Biobased Delta wil internationaal op de kaart

Ondertussen heeft de Biobased Delta de handschoen opgepakt een plan de campagne vastgesteld. Een actiedocument, onder…

Edwin van Gastel

01:27

Route van plant naar parfumfles weerbarstig

Nelleke Kreike: ‘Veel telers die ik spreek, willen wel innoveren maar weten niet goed met welke…

04:10

Noord-Veluwe actief in groene economie

IGEV, een regionale matchmaker tussen partijen als technologiebedrijven, agrofoodbedrijven, provincie en kennisinstituten, maakt zich hard voor…

02:20

Misverstanden over bioplastics

Niet alle bioplastics zijn bioafbreekbaar en niet alle afbreekbare plastics komen voort uit biomassa. Bij sommige…

06:25

Behoefte aan standaard maatwerk

Ruud Hoosemans, programmaleider Bio-Economie bij ZLTO, vertelt dat hij van agrariërs regelmatig vragen krijgt als ‘wat…

Agro&Chemie (about biobased business in a circular world) is het leidende platform voor de biobased economy in Nederland en Vlaanderen. We maken programma’s en ontwikkelingen in de BBE zichtbaar, dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid en vormen de etalage voor de Nederlands/Vlaamse BBE richting Europa en de wereld.