Lees verder
Op 22 april is in Naaldwijk het slotevent van het Interreg 2 Zeeën project BioBoost. De bijeenkomst heeft als thema: Naar een circulaire (glas)tuinbouwsector. De toekomst van de circulaire tuinbouw en de lessons learned vanuit het BioBoost-project staan centraal.

De circulaire economie wordt steeds belangrijker voor de glastuinbouwsector. Er zijn veel uitdagingen te overwinnen. Kwalitatief hoogwaardige- , betaalbare-, veilige- en gezonde tuinbouwproducten worden de standaard terwijl afval niet meer bestaat. Circulair ondernemen vraagt om innovatie en anders denken. Juist de tuinbouwsector is in staat het verschil te maken en oplossingen te bieden. De tuinbouwsector staat bekend om de hoge toegevoegde waarde. Vanuit de opgedane ervaringen in het BioBoost-project en de diverse pilots zullen de mogelijke nieuwe oplossingsrichtingen worden aangedragen.

Diverse (internationale) sprekers vertellen op welke wijze zij hebben bijgedragen aan de stap om te komen tot een meer circulaire economie: technisch, organisatorisch/sociaal of financieel.

Markt

Tijdens het slotevent is er ook een markt waar producten worden getoond die het resultaat zijn van de vele pilots van het project. Het is mogelijk om met de initiatiefnemers van gedachten wisselen over wat het betekent om een nieuw product te ontwikkelen. Daarnaast is het slotevent een uitstekend moment om te netwerken.

Kwekers, zaadveredelaars, handelaren, financiers, beleidsmakers, transporteurs zijn allen uitgenodigd. De deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt dus aanmelden is verplicht.