Lees verder
G-STIC is een reeks conferenties die gericht zijn op het versnellen van de ontwikkeling, verspreiding en inzet van technologische innovaties die het mogelijk maken om de Duurzame Klimaaldoelen te behalen. De tweede editie van deze conferentiereeks wordt van 28 november tot 30 november 2018 in Brussel georganiseerd.

G-STIC richt zich op het bouwen van kennisbanken en wereldwijde expertnetwerken om de technologische overgangen te ondersteunen die nodig zijn voor de uitvoering van het Verdrag van Parijs en de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Voortbouwend op de belangrijkste bevindingen van G-STIC 2017 en op het wegnemen van barrières tussen sectoren, zal G-STIC 2018 zich richten op 3 elementen.

Identificeer de belangrijkste beleidswijzigingen die nodig zijn voor een overgang naar duurzaamheid

G-STIC 2018 zal belangrijke beleidswijzigingen identificeren om de geïntegreerde technologische oplossingen die tijdens G-STIC 2017 zijn besproken, op de markt te brengen en hun gebruik op te schalen.

Introduceer nieuwe geïntegreerde oplossingen

G-STIC 2018 zal nieuwe geïntegreerde technologische oplossingen introduceren, die de potentie hebben om de verwezenlijking van de Duurzame Klimaatdoelen te beïnvloeden en om de uitvoering van Agenda 2030 te ondersteunen.

Toon marktklare oplossingen

Voor het eerst presenteert de 2018-editie van G-STIC een eclectische tentoonstelling die enkele van de beste marktklare technologische oplossingen presenteert die verband houden met de thema’s van de G-STIC-conferenties.

De G-STIC-conferenties worden gezamenlijk georganiseerd door VITO (de voornaamste onderzoeks- en technologieorganisatie voor cleantech en duurzame ontwikkeling in België) en zijn internationale partners ACTS (Afrikaans Centrum voor TechnologieStudies), AIT (Aziatisch Instituut voor Technologie), FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz), IITD (Indian Institute of Technology Delhi) en TERI (The Energy and Resources Institute).