Lees verder
De 16e internationale conferentie over hernieuwbare mobiliteit 'Fuels of the Future 2019' zal worden gehouden op 21-22 januari 2019 in Berlijn.

Tijdens de conferentie gaan deskundigen uit Duitsland, Finland en Engeland in op technische en economische aspecten van alternatieve biobrandstoffen,  de motoren die daarop moeten draaien en de grote uitdagingen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen:

  • Kirstin Sternberg (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe), toont strategieën voor het overwinnen van de belemmeringen in de succesvolle uitrol van alternatieve brandstoffen;
  • Sabine Ziem Milojevic (E4tech) houdt zich bezig met de marktvraag naar moderne biobased brandstoffen en gerecycleerde fossiele brandstoffen;
  • Marko Janhunen (UPM Biofuels) ziet een dringende behoefte aan verdere decarbonisering van het verkeer met alternatieve biobrandstoffen;
  • Klaus Lucka (Tec4Fuels) probeert een antwoord te vinden op de vraag welke invloed alternatieve brandstoffen zullen hebben op diverse toepassingen;
  • Armin Günther (Air Liquide Global E&C Solutions Germany) ziet alternatieve biobrandstoffen als een belangrijke kans de transportsector de industrie koolstofvrij te makenen en toont bedrijfseigen toepassingen.

Op de tweede dag van de conferentie bieden 11 forums een breed scala van onderwerpen uit alle gebieden van hernieuwbare energie in de sector mobiliteit. Internationale experts bespreken nieuwe technische ontwikkelingen, onderzoek, certificering, marktanalyse en handelsstromen. Ook is er een exposantenforum met beursstands en zijn er volop netwerkmogelijkheden.

Fuels of the Future wordt georganiseerd door het Bundesverband Bioenergie  (BBE), de Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen  (UFOP), het Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe), het Verband der deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB) en het Fachverband Biogas (FvB).