Lees verder
Als R&D-conferentie in combinatie met een internationale tentoonstelling, is de EUBCE (26-29 april 2021) het toonaangevende platform voor het verzamelen, uitwisselen en verspreiden van wetenschappelijke knowhow op het gebied van biomassa.

Het conferentieprogramma behandelt onderwerpen uit biomassa zelf tot biovloeistoffen en biobrandstoffen voor warmte en elektriciteit, transport en biobased producten, die alle aspecten van elke waardeketen omvatten, van toelevering en logistiek tot conversietechnologieën, van industriële toepassing van onderzoeksresultaten tot milieueffecten van markt- en handelsaspecten tot beleidsstrategieën, niet het minst de rol van biomassa als bron in geïntegreerde energiesystemen.

De EUBCE wordt gesteund door Europese en internationale organisaties zoals de Europese Commissie, UNESCO – Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur – Sector Natuurwetenschappen, WCRE – de Wereldraad voor hernieuwbare energie, EUBIA – de Europese Associatie voor de Biomassa-industrie, de Middeneuropese Initiative, The Global Bioenergy Partnership en andere organisaties. Het technische programma wordt gecoördineerd door de Europese Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek.