Over Agro & Chemie

Agro&Chemie is het platform voor ondernemen in de biobased economy in Nederland en Vlaanderen. De redactie biedt volop ruimte aan informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en discussie over de kansen van de biobased economy.

Doelstellingen
Agro&Chemie richt zich op ondernemers, beleidsmakers en kenniswerkers in de sectoren Agro en Chemie in Nederland en Vlaanderen. Het blad heeft daarbij twee belangrijke doelstellingen:

  • Het zichtbaar maken van de biobased agenda’s van toonaangevende bedrijven, overheden en kennisinstellingen
  • Het stimuleren van cross-sectorale ontmoeting en samenwerking tussen chemie en agro, met oog voor de raakvlakken met logistiek, energie en andere sectoren.

Agro&Chemie magazine, website en apps
Agro&Chemie verschijnt 4x per jaar en wordt verspreid onder abonnees, leden van directie en hoger management van bedrijven, overheden, kennisinstellingen, relevante politici en beleidsmakers op Europees, landelijk en provinciaal niveau. Wilt u graag een abonnement afsluiten op de printuitgave, klik hier. Het magazine is tevens te lezen in de gratis app.

Redactie
Omdat de redactie kennis en beleid nadrukkelijk in evenwicht wil houden met praktijk, toepassing en valorisatie (best practices), komt zowel de top van elke sector als het brede MKB aan bod.

Agro&Chemie wordt uitgegeven door Performis in samenwerking met deze partners.

Wilt u ook partner worden van Performis? Bekijk hier de mogelijkheden in onze mediabrochure voor partners.