NIEUWSBERICHTEN

Waterschap Rijn en IJssel: NEO-alginaat in productie

De pilotproductie vond plaats in Apeldoorn

Zutphen krijgt dit jaar een wereldprimeur. Hier gaat het Waterschap Rijn en IJssel een fabriek bouwen die NEO-alginaat gaat winnen uit restwater van twee zuivelfabrieken van FrieslandCampina.

Hein Pieper, dijkgraaf van het bovengenoemde ‘schap’, verwacht dat het initiatief ecologisch en een economisch een succes gaat worden. ‘Het zuiveren van afvalwater is een kostbare zaak en taak van de waterschappen. Het is ons streven om deze kosten zo laag mogelijk te houden. Dat kunnen we onder meer door waardevolle grondstoffen uit het afvalwater te halen en hiervoor, samen met afnemers, een markt te vinden. We winnen al fosfaten en stikstof terug. Met NEO-alginaat hebben we een beloftevolle nieuwkomer.’

Goedkoper en schoner
NEO-alginaat is voornoemd naar de gepatenteerde Nereda-zuiveringsmethode, ontwikkeld door onderzoekers (Mark van Loosdrecht) van TU Delft en Royal HaskoningDHV. Pieper: ‘Nereda heeft zich bewezen als een goedkoper en schoner alternatief voor de gangbare methoden waarbij slib groeit in de vorm van korrels in plaats van langzaam bezinkende vlokken. Nereda vergt ook lagere investeringskosten omdat de installatie minder ruimte in beslag neemt.’

Bindende eigenschappen
Een bijkomend voordeel is dat de ‘Nereda-bacteriën’ ook alginaat produceren, vandaar de naam NEreda Opgewekt (NEO)-alginaat. De slibkorrels bevatten na de zuivering ongeveer 20 procent NEO-alginaat, een grondstof waarvoor al een bestaande markt is. Alginaat wordt momenteel voornamelijk gewonnen uit zeewier en ingezet voor tal van toepassingen, zoals in food, textiel of in farmaceutica. Het zijn vooral de bindende en verdikkende eigenschappen waar afnemers naar op zoek zijn.

Lees ook het uitgebreide artikel: ‘Een mooie bijvangst’.