NIEUWSBERICHTEN

Biobased bruggen veroveren Rotterdamse haven

In de Rotterdamse gaven worden dit jaar nog veertien biobased kunststofcomposiet loopbruggen van FiberCore geplaatst. Daarmee komt het totaal op 22 biobased bruggen. Dat meldt het havenbedrijf Rotterdam in een persbericht.

In 2010 klopte het Havenbedrijf Rotterdam bij FiberCore Europe aan met de vraag een onderhoudsarm en duurzaam alternatief te ontwikkelen voor de stalen vakwerkbruggen in de haven. ‘Stalen bruggen moeten na 25 jaar eruit worden gehaald en opnieuw gestraald en geconserveerd worden. Ook moet gemonitord worden of er beschadigingen zijn aan de conservering om corrosie (roest) te voorkomen. Nadat ze opgekalefaterd en teruggeplaatst zijn, gaan ze nog 25 jaar mee, maar daarna zijn ze door vermoeiing einde levensduur en moeten ze terug naar de hoogovens’, legt Simon de Jong, Founder van FiberCore Europe uit. FiberCore stelde zichzelf in samenspraak met het Havenbedrijf Rotterdam hoge doelen, om te beginnen met het ontwerpen van bruggen met een gegarandeerde levensduur van minimaal honderd jaar, die vrijwel geen onderhoud vergen.

Alternatief voor stalen bruggen
‘FiberCore heeft sinds de start van het bedrijf in 2008 een andere kijk op infra’, vertelt De Jong. ‘Bruggen bouwen van composieten als alternatief voor bruggen van beton, hout of staal. Deze technologie komt uit de lucht- en ruimtevaart, waarmee mijn compagnon Jan Peeters, van origine vliegtuigbouwer, bekend was. Met de Bouwdienst van Rijkswaterstaat bouwde hij 1997 de eerste composietbrug in Europa. Deze primeur heeft geleid tot de wereldwijd gepatenteerde InfraCore- technologie. Hierdoor behoren de vaak destructieve problemen, veroorzaakt door delaminatie en scheurvorming, tot het verleden. Dit houdt in dat het materiaal ondanks mechanische invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld van een vallend zwaar voorwerp op de brug, de oorspronkelijke volledige sterkte behoudt. Delaminatie en scheurvormig zijn grote probleem bij het toepassen van kunststofcomposieten in bruggenbouw. De InfraCore-technologie is de enige waarmee deze problemen worden voorkomen.” Na honderden fietsers- en voetgangersbruggen bouwt FiberCore nu sluisdeuren en bruggen voor het zwaarste verkeer.

Grotere overspanning
Het Havenbedrijf wilde na een jaar testen door met de ontwikkeling van de composieten loopbruggen, maar dan met een anderhalf keer zo grote overspanning. Een haalbaarheidsstudie wees uit dat dit technisch en economisch gezien mogelijk was. Een grotere overspanning maakt een paal in het talud overbodig. ‘Een paal in het kritische deel van het talud slaan wil je niet, want dit kan ‘lawinegevaar’ opleveren en vereist in sommige gevallen een munitieonderzoek om onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog op te sporen. De kosten van zo’n onderzoek zijn vergelijkbaar met die van een brug’, legt De Jong uit.

Kers op de taart: biohars
Behalve de grotere overspanning had FiberCore de ambitie nog milieuvriendelijker te bouwen. Composieten bruggen zijn al milieuvriendelijker dan stalen bruggen, omdat ze efficiënter te transporteren zijn door hun lichte gewicht en een langere levensduur hebben. Maar er viel nog meer te winnen, door met biohars te werken. Inmiddels is het aandeel biohars in de composieten bruggen 25 procent. Een recent gesprek van FiberCore met de leverancier leert dat dit verhoogd kan worden tot 45 procent mét behoud van de mechanische materiaaleigenschappen. Maar er is nog een slag te maken: het vervangen van de glasvezels in de composieten brug door basalt. Maar hiervoor zijn grote volumes nodig, omdat basalt relatief duur is. Om basalt interessant te maken is het wachten op voldoende vraag: een batchgrootte van vijftien bruggen.