24 items
Nu aan het lezen
02:29:11

Energie

De energiesector is in transitie. Wind, water en zon, worden gezien als alternatieven voor de...

Nu aan het lezen
04:22

Op zoek naar winnende combinaties

Aan het woord is Raimo van der Linden (REWIN), verantwoordelijk voor het business development van...

Nu aan het lezen
04:05

Bacterie maakt biovergister lucratiever

Vergistingsinstallaties die reststromen uit onder andere de voedingsindustrie vergisten, produceren naast biogas ook digestaat. Dit...

Harmen Weijer

Nu aan het lezen
01:43

‘Biomassa onmisbaar in hernieuwbare energiemix’

Aan het woord is Gerd-Jan de Leeuw, manager Mest en Materialen bij BMC Moerdijk. Deze...

Nu aan het lezen
06:43

‘De markten worden steeds bepalender’

Volgens Nelo Emerencia – verantwoordelijk voor de programmering binnen het BIC (72 industriële leden; 169...

Nu aan het lezen
03:13

Grotere slagkracht CBBE

Het Centre for BioBased Economy is in 2011 gestart met vijf groene onderwijsinstellingen en uitgebouwd...

Nu aan het lezen
02:27

Stroom met een meerwaarde

Johan Schuitemaker is namens LTO Nederland nauw betrokken bij Energie van Boeren. 'We liepen al...

Nu aan het lezen
05:27

‘We worden nu gefinancierd door omzet’

Torrefactie is een thermisch proces dat houtachtige biomassa en agrarische reststromen omzet tot hoogwaardige, vaste...

Nu aan het lezen
04:53

Stad van de toekomst: slimmer en duurzamer

De urbanisering kwam op tijdens de industriële revolutie, waarbij bewoners van het platteland massaal naar...

Nu aan het lezen
05:54

Gasland in transitie

Waar in 2014 nog zo’n 42,5 miljard m3 aardgas verbruikt werd in Nederland, zal er...

Nu aan het lezen
05:13

Biopark Amer: De Amercentrale gaat ontwikkelingen in biobased ondersteunen

'Binnen RWE denken we in termen van 'beyond’ (verder dan, red.)', stelt Mark Bouwmeester, business...

Nu aan het lezen
04:02

Biobased crossing borders

Recyclen en nuttig gebruik van proceswater in de koffieoogst in Minas Gerais, Brazilië Inge Pistorius,...

Mieke van Eerten-Jansen

Nu aan het lezen
05:55

BMC zoekt partners

BMC Moerdijk is een succesverhaal. Toen de centrale de poorten in 2008 opende, was het...

Edwin van Gastel

Nu aan het lezen
05:45

CleanFuels verduurzaamt de productie van houtskool

De Nederlandse zomer zit erop en daarmee ook het barbecue-seizoen. Al jaren daalt de hoeveelheid...

Edwin van Gastel

Nu aan het lezen
05:37

Innovatielink: mkb-makelaar in innovatievraag en aanbod

'In het topsectorenbeleid heeft het mkb weliswaar een plek, maar in de praktijk blijkt dat...

Nu aan het lezen
02:44

Covergister in 2017 operationeel

Voor Gelderland is dit in omvang een uniek project: de installatie, met een investering van...

Nu aan het lezen
06:25

Het fosfaatplafond: meer dan alleen de mestknop

Fosfaten, lees de zuurresten van fosfor, vormen een belangrijk onderdeel van kunstmest. Ze bevorderen de...

Nu aan het lezen
04:37

Bouw vergister Groen Gas Gelderland van start

Binnen afzienbare tijd wordt op de locatie tussen Arnhem en Nijmegen jaarlijks zo’n zeventigduizend ton...

Edwin van Gastel

Nu aan het lezen
12:14

BBE Park Peelland: lokale kringlopen sluiten

De gemeente Deurne vormt het hart van de Brabantse Peel, een uitgestrekt hoogveengebied in Zuid-Nederland...

Joost van Kasteren

Nu aan het lezen
11:16

BIC-ON: impact op economie en ecologie

'BIC-ON is nu al een succesverhaal’, aldus Pieter Verberne, de kersverse programmamanager van BIC-ON (Bioeconomy...

Nu aan het lezen
12:29

Live verslag Biobased Business Development Dag

Volg ons vandaag via de Agro&Chemie-app, via de website en via Twitter (#bbdd2014). Meer informatie over het programma en de...

Nu aan het lezen
10:49

Opwaarderen champost levert bruikbare warmte

Volgens wethouder Roël Hoppezak, die de prijs uitreikte, illustreert het initiatief van de familie Van...

Joost van Kasteren*

Nu aan het lezen
05:30

Greentech Campus Brabant van start

Greentech Park en Greentech Campus zijn initiatieven van vijf partijen (Agrifood Capital, gemeente Boxtel, Helicon...

Paul-Ivo Burgers

Nu aan het lezen
14:02

Live-verslag DETAF (& Symposium)

Update 22 januari: De presentaties van de diverse sprekers staan inmiddels online: Olaf Fennis (Attero), Rob...

Nu aan het lezen
03:38

Commissie Corbey pleit voor versnelde invoering

Biomassa is een populaire brandstof, omdat het een snelle manier is om de doelstellingen voor...

Joost van Kasteren