03:04

De verbindingsstap van ZAP

ZAP (Zernike Advanced Processing) Facility bestaat al een jaartje of twee. Sinds de oprichting - in…

08:04

‘Overkoepelende visie ontbreekt’

Luuk van der Wielen pendelt sinds het voorjaar op en neer tussen de Ierse stad Limerick…

04:03

DDW: circulair design in opmars

De organisatie van de DDW constateert dat designers in toenemende mate gebruik maken van afval en…

05:16

ProCrate: afbreekbaar krat om waterplanten te beschermen

Mark den Dubbelden, eigenaar van Dutch Water Tech uit Bergen op Zoom, richt zich met zijn…

04:52

Bio Futura: grotere partijen gaan overstag

Wouter Moekotte, oprichter/eigenaar van het Zuid-Hollandse Bio Futura, richt zich binnen de disposables-markt uitsluitend op composteerbare…

02:12

Biobased verdient de spotlight

In oktober jongstleden hebben we het goede voorbeeld gegeven. In Brussel werden de jaarlijkse RegioStars Awards…

Lambert van Nistelrooij

04:00

Waarde ondergronds centraal

De kwaliteit van de bodem wordt bepaald door een samenspel van chemische, fysische en biologische factoren.…

04:56

PEFerence: PEF op de markt brengen

Voor Patrick Schiffers, CEO van Synvina (een joint venture tussen BASF en Avantium) is het een…

05:58

Pretreatment als essentiële tussenstap

Aan tafel zitten Saskia Goetgeluk, per 1 mei 2017 de nieuwe CEO van Brightlands Campus Greenport…

08:57

Van pure producent naar ketenspeler

Willem van der Leegte, president-directeur van VDL Groep, is een exponent van de derde generatie in…

02:57

Lignin crude verder opschalen

Vertoro komt voort uit het InSciTe-project Lignin RICHES, met Boot als projectleider. 'Doel van het project…

04:55

Sector van het aardgas af

Dat stelt Ton van Korven, projectleider Bio-economie bij de ZLTO. 'Mijn focus ligt voornamelijk op klimaat…

04:11

Duurzamere garens voor tapijt en textiel

In het BioTex Fieldlab (BTF) hebben de branchevereniging Modint, het AMIBM en CHIILL (Chemelot Innovation and…

04:56

Meerwaarde in de verbinding

Dennis van der Pas (REWIN West-Brabant) leidt het bovengenoemde project sinds 2015. Medio 2018 is de…

05:42

Robuustere processen, hogere yields

Tijdens het 6de BPM-congres, dat medio juni plaatsvond in Wageningen, bleek eens te meer dat pilot…

03:14

Kwestie van design en bedrijfsvoering

Vader en zoon Van den Engel, oprichters/eigenaren van Encon Clean Energy, zijn relatieve nieuwkomers op de…

03:15

Pilot op Moerdijk

Deze activiteiten vinden plaats onder de paraplu van de Pyrolyseproeftuin Zuid-Nederland, een initiatief die dit jaar…

03:01

Groene CO2 als nieuwe loot

Benoit Verbruggen is voorzitter van het executive committee van Alco Bio Fuel, een bio-ethanolproducent in Gent,…

04:49

Master Biobased Materials: passie en drive

Eind 2015 ging de Master, ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht, van start: een multidisciplinair tweejaarlijks…

06:27

Brede focus op biopolymeren

Biopolymeren zijn, mede door de gevolgen van plastics op het milieu, meer op de voorgrond komen…

Agro&Chemie (about biobased business in a circular world) is het leidende platform voor de biobased economy in Nederland en Vlaanderen. We maken programma’s en ontwikkelingen in de BBE zichtbaar, dragen bij aan ontmoeting en verbinding tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid en vormen de etalage voor de Nederlands/Vlaamse BBE richting Europa en de wereld.