AGENDA

do 05 oktober 2017

Congres Circulaire Economie

09 uur
ECOmunitypark ECOmunitypark 1, 8431 SM Oosterwolde

Bedrijven, overheden en kennisinstellingen werken in Noord-Nederland samen aan een economie die grondstoffen zoveel mogelijk in de kringloop houdt. Vol enthousiasme geven alle partijen – steeds concreter – vorm aan een circulaire economie. De aanpak, in combinatie met de behaalde resultaten, willen de initiatiefnemers graag delen met de rest van de wereld.

Ontdek op 5 oktober de praktische vormgeving van inspirerend, circulair ondernemerschap.

Tijdens het Congres Circulaire Economie staat de status anno 2017 centraal en staan we, aan de hand van verschillende thema’s, stil bij de te nemen stappen om circulaire economie te borgen. Deze onderwerpen  hebben een eigen focus en één rode draad; circulair ondernemerschap in de praktijk.

Het Congres Circulaire Economie is een initiatief van de Vereniging Circulair Friesland, provincies Drenthe, Groningen en Fryslân.

Programma

09:00 uur     Ontvangst en registratie op het Circulair Plein vol Ontmoetingen

10:00 uur     Opening congres met verschillende sprekers waaronder Willem Ferwerda en een keynote speaker die we later bekend maken…

11:45 uur     Transfer – Vertrek naar de bussen. Aansluitend gaan we op pad! Een inspirerende reis brengt u naar een locatie waar ‘ontwikeling’ en ‘toepassing’ centraal staan. We trakteren u op praktische tips, bruikbare                      aanknopingspunten en concrete acties.

15:45 uur     Pauze. Terug in Oosterwolde. Hapjes en drankjes op het Circulaire Plein vol Ontmoetingen.

16:55 uur     Spreker – Lezing van onder andere André Kuipers, astronaut met twee ruimtemissies op zijn naam.

18:15 uur     Informeel programma – Drankjes, heerlijke gerechten en diverse optredens waaronder Elske DeWall op het Circulaire Plein vol Ontmoetingen.

20:00 uur     Verwacht einde

Circulair Plein vol Ontmoetingen
Op dit plein treft u naast alle andere congresdeelnemers – een scala aan innovatieve, circulaire producten en diensten. Deels ontwikkelt door start-ups, deels door gevestigde marktpartijen.

Sprekers

Talitha Muusse
Talitha Muusse (1991) kenmerkt zichzelf als sociaal ondernemer. Dat geeft ze vorm als dagvoorzitter maar ook als lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland. Wij typeren haar als ‘jong en ondernemend’. Dat blijkt uit het feit dat ze co-initiator is van de Duurzame jonge 100. Maar ook die van de Energieboot; de accelerator voor young professionals die duurzame energieprojecten ontwikkelen. Ook leidt ze deze jongeren op om toezichthouder of commissaris te worden. Kortom; een ondernemende dame met kennis van zaken. Laat dit nu exact de reden zijn waarom we Talitha hebben gevraagd als onze dagvoorzitter.
PS: Onder leiding van Bernice Notenboom ging Talitha recent mee naar Spitsbergen. Een geïnspireerde dagvoorzitter dus!

Wiebe Draijer
Wiebe Draijer(1965) is voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank. Wiebe Draijer deelt zijn visie over het grote belang van een circulaire economie voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Circulaire bedrijfsmodellen maken het bedrijfsleven minder afhankelijk van de beschikbaarheid van primaire grondstoffen en bieden een oplossing voor de groeiende hoeveelheid afval. Ze dragen bij aan een stabiele economie, innovatie en werkgelegenheid en een duurzame samenleving. Bedrijven die circulair ondernemen zijn toekomstbestendiger en daardoor winstgevender. De circulaire economie vraagt wel om een heel nieuwe kijk op bedrijfsprocessen, businessplannen en risico’s.

De Rabobank gaat met de andere grootbanken de omschakeling naar een circulaire economie versnellen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer. Door de krachten te bundelen en met klanten, kennisinstellingen en de overheid samen te werken, kunnen de banken meer bedrijven helpen bij de omschakeling van een lineair naar een (meer) circulair bedrijfsmodel.

André Kuipers
André Kuipers (1958), wie kent hem niet: de eerste Nederlander met twee ruimtemissies op zijn naam. Zijn passie en kennis over duurzaamheid krijgt op grote hoogte nog verder vorm. ‘Ambassadeur van de aarde’, wordt hij genoemd. Wat dat te maken heeft met circulair ondernemerschap in de praktijk ervaart u in de namiddag van het congres. Laat u net als tienduizenden – jeugdige – mede Nederlanders inspireren door treffende woorden en prachtige beelden.
Tijdens zijn vlucht nam André zich voor om zich te gaan inzetten ten dienste van de samenleving, met een bijzondere focus op duurzaamheid, wetenschap, educatie, voorlichting én het ondersteunen van goede doelen. Met zijn André Kuipers Stichting levert hij een bijdrage aan de duurzaamheid van onze planeet, de ontwikkeling van de wetenschap en een goede toekomst voor onze jeugd.

Willem Ferwerda 
Willem Ferwerda (1959) is directeur en oprichter van Commonland, een organisatie die projecten  ontwikkelt om gedegradeerde gebieden op basis van een businessmodel te herstellen in samenwerking met lokale partijen, bedrijven en investeerders. Hij heeft hiervoor het ‘four returns framework’ ontwikkeld: elk te herstellen gebied resulteert in vier ‘returns’; inspirationele, sociale, natuur en financiële returns.

Ferwerda is daarnaast executive fellow Business & Ecosystems aan de Rotterdam School of Management – Erasmus Universiteit en speciale adviseur van de IUCN Commission Ecosystem Management (Zwitserland). Van 2000-2012 was hij directeur van het Nederlandse kantoor van de IUCN (International Union for Conservation of Nature). In deze periode zette hij o.a. een internationaal natuurbehoud programma op, dat 1500 projecten heeft gefinancierd. In 2005 richtte hij Leaders for Nature op, een internationaal bedrijven netwerk om biodiversiteit op de agenda te zetten. Het resulteerde o.a. in een open brief van 80 CEO’s aan de overheid in 2006, hetgeen leidde tot een akkoord over biodiversiteit tussen de IUCN-lid organisaties en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Ferwerda studeerde tropische ecologie en milieukunde in Nederland en Colombia. In 2016 stond Ferwerda boven aan de lijst van de Duurzame 100 om zijn grootse aanpak om kaalgeslagen gebieden te herstellen. Deze aanpak heeft zeer veel indruk op de jury gemaakt. Met zijn brede visie bloeien onleefbaar geworden plaatsen weer op. Letterlijk, met natuurherstel, maar ook figuurlijk met de terugkeer van economische functies.

Voor meer informatie over onder andere de bustour, zie website Congres Circulaire Economie.