Biobased verdient de spotlight

De Europese Unie financiert elk jaar duizenden projecten, zo ook in de innovatieve biobased sector. Na afloop hoor je echter te weinig over de uitkomst van deze projecten. Daarom moet Europa naar een moderne communicatiestrategie die de effecten en uitkomsten van deze projecten in de spotlight zet. Dit is in het belang van de burger en van alle betrokkene in de sector.

Lees meer
Waarde ondergronds centraal

De 'conditie' van de bodem is een absolute voorwaarde voor een bloeiende bio-economie. Jammer genoeg holt deze op bepaalde gebieden in Nederland achteruit, aldus Patrick Lemmens. 'Nieuwe teelten kunnen de bodemkwaliteit weer op peil brengen. Dat willen de Vereniging Innovatief Platteland en twee loonwerkbedrijven gaan onderzoeken.'

Lees meer
PEFerence: PEF op de markt brengen

“Het PEFerence-project is erg belangrijk voor ons. We zijn bezig een markt te openen voor een nieuwe kunststof op basis van hernieuwbare grondstoffen. Dat is verre van eenvoudig en vereist een breed scala aan ervaring en expertise.”

Lees meer
Bekijk nieuwe biobased en circulaire events in onze agenda Klik hier