PEFerence: PEF op de markt brengen

“Het PEFerence-project is erg belangrijk voor ons. We zijn bezig een markt te openen voor een nieuwe kunststof op basis van hernieuwbare grondstoffen. Dat is verre van eenvoudig en vereist een breed scala aan ervaring en expertise.”

Lees meer
Pretreatment als essentiële tussenstap

'We richten ons op Brightlands Campus Greenport Venlo in eerste instantie op gezonde en veilige voeding, waarbij we ook reststromen voor food en non-food meenemen. Deze stromen hebben wel een voorbewerking nodig voordat ze geschikt zijn als halffabrikaat of eindproduct. Dit toegepast onderzoek vindt nu plaats onder de paraplu van het Bio Treat Center.'

Lees meer
Van pure producent naar ketenspeler

'Ik zie de toekomst van de VDL Groep meer als een speler die de keten beheerst. Het oude paradigma van de lineaire economie, lees alleen een productleverancier, zal steeds meer wijken voor circulaire businessmodellen. Daar zijn we al jaren mee bezig overigens. Het zit alleen niet in onze aard om ons daarmee nadrukkelijk te profileren.'

Lees meer
Bekijk nieuwe biobased en circulaire events in onze agenda Klik hier